In memoriam of Peder J. Pedersen

Peder J. Pedersen (1941 - 2022)

It is with great sadness that we received the news about Professor Peder J. Pedersen's death. Peder J. Pedersen died suddenly at the end of July of a heart attack at the age of 80 years.

Peder J. Pedersen was cand.polit. from University of Copenhagen, and got his doctoral degree at the Department of Economics in 1984. Peder started his academic career as an assistant professor at Copenhagen Business School in 1970. In 1974, he and his family moved to Aarhus, and he was employed at the Department of Economics as an associate professor. In 1983, he became professor at Aarhus School of Business, and later, in 1991, professor at the Department of Economics at Aarhus University, where he was employed until his death – the last ten years as an emeritus professor.

With Peder J. Pedersen's death, Denmark has lost one of its major economists. During half a century, he influenced economic research and the public debate on the welfare state and the Danish labour market. Peder was a member of several government commissions and committees. Over the years 1985-1991 he was a member of the chairmanship of the Danish Economic Council (vismand), and he was board member in a number of public and private companies. He was admitted to the Royal Danish Academy of Sciences and Letters in 1993, and he was a very active researcher in Danish and international research networks and conferences throughout his career. Peder never actually retired; he was always working on new research projects, and had new publications in the pipeline until his death.

Peder J. Pedersen's CV is long and impressive and covers many different topics within the fields of social and labour market economics: Income distribution and poverty, trade unions, organisation and strikes, international migration and integration, labour supply, taxation and incentives, as well as retirement age and withdrawal – All research topics of great relevance to society. Peder had the ability to always become absorbed in research topics of major socio-economic relevance, and he often contributed with his knowledge of the weakest groups in society – always based on solid and thorough empirical analyses. Even when Peder was not performing the actual programming of the statistical analyses, he could often – after a glance at the results – assess whether the analyses had been done correctly. Peder was also known for his extremely extensive knowledge of both Danish and international labour market conditions, and he was an endless source of knowledge about historical and current economic conditions. All of which colleagues could always count on benefiting from.

In the late 1970s, Danish and international economic research was characterised by new trends in terms of understanding the persistently high unemployment rates, which also characterised the Danish economy. New register data at Statistics Denmark including unemployment data, education data and income data provided a unique opportunity to test new theories. Peder and his colleagues at Aarhus University (Henning Bunzel, Niels Westergaard-Nielsen, Peter Jensen, Lars Muus and Nina Smith) joined forces in establishing an entirely new research environment within empirical labour market research which was to contribute to explaining the high structural unemployment in Denmark.

The 'Labour Market Group' and later the basic research centre CLS (1993-1998), which Peder was one of the founders of, became a very long-standing, strong research community, which gained great impact, and provided valuable input to the economic-political debate about solving the large structural problems in the Danish labour market.

The members of Labour Market Group were probably the first researchers in the world to get access to administrative register data from Statistics Denmark in 1982. Peder was a driving force in establishing research based on register data on, among other things, unemployment. Later, many other research topics were added based on the new opportunities provided by the use of register data. When Peder became a member of the chairmanship of the Economic Council in 1985, he thus contributed to setting the agenda for the work of the Council members, and he was a driving force of the famous report from 1988 in which the Council members, for the first time, focused intensely on the large structural problems that characterised the labour market at the time using register-based analyses . This helped trigger the major political-economic reform work of the next two decades.

Later, Peder’s research interest turned in the direction of pension systems and withdrawal from the labour market, and for two decades he contributed to the National Bureau of Economic Research’ (NBER) International Social Security project in collaboration with Nabanita Datta Gupta, Malene Kallestrup-Lamb and Paul Bingley from VIVE. The project maps the effect of incentives in pension systems on retirement behaviour in the OECD countries. Also in this international collaboration, Peder was an incredibly insightful and skilled co-author, and his knowledge and expertise in the fields of pensions, retirement and the labour market in Denmark was inexhaustible.

Peder was an incredibly good colleague, and over the years he has taken many young researchers under his wing and helped them along in their careers. Through all the years, he was a cherished supervisor for countless Master's thesis students, and a very talented and inspiring lecturer.

We will remember Peder as an extremely competent economist and a really good friend, and we will miss our talented, humorous, inspiring, warm, positive and ever-giving colleague. Our deepest sympathy and thoughts go to Bodil, Peder’s children Morten and Marie and the grandchildren.  

In respect of Peder’s memory.

On behalf of Department of Economics and Business Economics, Aarhus University

Nina Smith, Henning Bunzel, Malene Kallestrup-Lamb and Nabanita Datta Gupta

Obituary in Danish

Mindeord for Peder J. Pedersen

Det er med stor sorg at vi modtog beskeden om Professor Peder J. Pedersens død. Peder J. Pedersen døde pludseligt sidst i juli af et hjertetilfælde i en alder af 80 år.

Peder J. Pedersen var cand. polit. fra Københavns Universitet og fik senere sin doktorgrad ved Økonomisk Institut i 1984. Peder startede sin akademiske karriere som adjunkt ved Handelshøjskolen i København i 1970. I 1974 flyttede han sammen med familien til Aarhus og blev ansat på Økonomisk Institut som lektor. I 1983 blev han professor på Handelshøjskolen i Aarhus og senere, i 1991, professor på Økonomisk Institut på Aarhus Universitet, hvor han var ansat indtil sin død, de sidste 10 år som professor emeritus.

Med Peder J. Pedersens død har Danmark mistet en af sine store økonomer, som igennem et halvt århundrede har været med til at præge den økonomiske forskning og samfundsdebatten om velfærdsstaten og det danske arbejdsmarked. Peder var medlem af adskillige regeringskommissioner og udvalg og var i 1985-1991 medlem af Det Økonomiske Råds formandskab (vismand), ligesom han bestred vigtige bestyrelsesposter både i offentlige og private virksomheder. Han blev optaget i Det Kongelige Videnskabernes Selskab i 1993, og han var en meget aktiv forsker i danske og internationale forskningsnetværk og konferencer igennem hele sin karriere. Peder gik reelt aldrig på pension og var lige til sin død aktiv og i gang med nye forskningsprojekter og havde nye publikationer i pipelinen.

Peder J. Pedersens CV er langt og omfatter mange forskellige emner inden for social- og arbejdsmarkedsøkonomiske områder: Lavindkomster og indkomstfordeling, fagforeninger, organiseringsgrad og strejker, international migration og integration, arbejdsudbud, beskatning og incitamenter, samt pensionsalder og tilbagetrækning. Alt sammen forskningsemner med meget stor samfundsrelevans. Peder havde en evne til altid at kaste sig over forskningsmæssige emner, som kunne bidrage til indsigt i de store samfundsøkonomiske emner i tiden, og ofte bidrage med viden om de svageste grupper i samfundet, altid baseret på solide og grundige empiriske analyser. Selvom det ikke altid var Peder, der sad med programmeringen af de statistiske analyser, kunne han ofte efter et enkelt blik på analyseresultaterne vurdere, om resultaterne var holdbare, eller om der måske skulle yderligere analyser til for at sikre, at resultaterne var korrekte. Peder var også kendt for sin helt utroligt store viden om både danske og internationale arbejdsmarkedsforhold, og han var en nærmest uendelig kilde af viden om både historiske og aktuelle økonomiske forhold. Alt sammen noget som kolleger altid kunne regne med at nyde godt af.

I slutningen af 1970erne var den danske og internationale økonomiske forskning præget af nye vinde med hensyn til at forstå den vedvarende høje arbejdsløshed, der også prægede dansk økonomi. Nye registerdata i Danmarks Statistik med arbejdsløshedsdata, uddannelsesdata og indkomstdata gav en enestående mulighed for at efterprøve disse nye teorier. Peder gik sammen med kolleger ved Aarhus Universitet (Henning Bunzel, Niels Westergaard-Nielsen, Peter Jensen, Lars Muus og Nina Smith) i gang med at opbygge et helt nyt miljø omkring empirisk arbejdsmarkedsforskning, som skulle bidrage til at forklare den meget høje strukturelle ledighed i Danmark.

’Arbejdsmarkedsgruppen’ og senere grundforskningscentret CLS (1993-1998), som Peder var en af grundlæggerne bag, blev til et meget langvarigt stærkt forskningsfællesskab, som satte sig stærke spor forskningsmæssigt, men også som input til den økonomisk-politiske debat om at løse de store strukturproblemer på det danske arbejdsmarked.

Som de formentlig første forskere i verden fik Arbejdsmarkedsgruppen adgang til administrative registerdata fra Danmarks Statistik i 1982. Peder var en drivende kraft i at opbygge forskningen baseret på registerdata om bl.a. ledighed, og senere kom mange andre forskningsemner til, baseret på netop de nye muligheder som anvendelsen af registerdata gav. Da Peder blev medlem af Det Økonomiske Råds formandskab i 1985, var han derfor også med til at sætte dagsordenen for vismændenes arbejde og havde bl.a. en stor andel i den berømte rapport fra 1988, hvor vismændene for første gang med en række registerbaserede analyser satte kraftigt fokus på de store strukturelle problemer, som arbejdsmarkedet på daværende tidspunkt var præget af. Det var med til at give startskuddet for de næste to årtiers store politisk-økonomiske reformarbejde.

Senere kastede Peder sig over pensionssystemer og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hvor han i to årtier bidrog til National Bureau of Economic Research’ (NBER) ’International Social Security’ projekt i samarbejde med Nabanita Datta Gupta, Malene Kallestrup-Lamb og Paul Bingley fra VIVE. Projektet kortlægger effekten af incitamenter i pensionssystemer på tilbagetrækningsadfærden i OECD landene. Også i dette internationale samarbejde var Peder en utrolig klog og dygtig medforfatter, og hans viden og faglighed omkring pensioner, tilbagetrækning og arbejdsmarkedet i Danmark var uudtømmelig.

Som menneske var Peder en utrolig god kollega, som i årenes løb har taget mange yngre forskere under sine vinger og hjulpet dem videre i karrieren. Han var gennem de mange år en elsket vejleder for utallige specialestuderende, og en meget dygtig og inspirerende forelæser.

Vi vil huske Peder som en fantastisk dygtig økonom og en rigtig god ven, og vi vil savne vores dygtige, humoristiske, inspirerende, varme, positivsindede og altid givende kollega. Vores dybeste medfølelse og varmeste tanker går til Bodil, Peders børn Morten og Marie og børnebørnene.  

Æret være Peders minde

På vegne af Institut for Økonomi, Aarhus Universitet,

Nina Smith, Henning Bunzel, Malene Kallestrup-Lamb og Nabanita Datta Gupta

CV

Academic work experience

 • 1970-74: Assistant professor, Copenhagen Business School
 • 1974-83: Associate professor, School of Economics and Management, Aarhus University
 • 1983-91: Professor, Aarhus School of Business
 • 1991-2002: Professor, School of Economics and Management, Aarhus University
 • 2002-2006: Research Professor, Graduate School for Integration, Production and Welfare
 • 2006- : Professor, Department of Economics and Business Economics, Aarhus University

Teaching experience

 • Macro- and micro-economics, labour economics, growth and distribution theory, income distribution, economic policy
 • Supervision of Master's theses
 • Supervision PhD students

Administrative experience

 • Member of various departmental boards, faculty councils, study committees and a number of departmental ad hoc committees

Research interests

 • Incentives and Labour Market Behaviour
 • Income Distribution, Poverty, Income Mobility
 • Retirement and Pensions
 • International Mobility

Research relations

 • Research Fellow, IZA Institute, Bonn
 • CESifo Research Network Fellow, University of Munich
 • Fellow, AMID, Academy for Migration Studies in Denmark

Participation in international networks in recent years:

 • International and national collaboration project on retirement from the labour market coordinated by NBER, Harvard. Participating groups from 11 OECD countries
 • Project financed by EU on the Dynamics of Social Change, Coordinated by ISER, University of Essex. Participants from Essex, IESR Dublin, DIW Berlin, Tilburg, Bocconi University Milano and Aarhus
 • Member, European Panel User Net. Project financed by EU and Coordinated by ISER, University of Essex
 • Nordic Centre of Excellence in Labour Economics, Participant

Other activities

 • Member of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters
 • Member, Chairmanship of the Economic Council, 1985-91
 • Member of the Bonderup Committee on Supplementary Unemployment Insurance Benefits, 1985
 • Member of the Danish Government’s Social Commission, 1991-93
 • Member of the Committee for the Restoration of the Economy of the Faroe Islands, 1993
 • Member of a number of appointment and graduation committees at universities and government research institutes in Denmark and abroad
 • Chairman of evaluation committees concerning the research activities of the Research Centre of Bornholm, the National Institute of Social Research and the Institute of Local Government Studies
 • Member of Evaluation Committee regarding IMER (international migration and ethnic relations) research in Sweden 2003
 • Chairman of the board, Institute of Border Region Studies, 1989-2003
 • Member of the Research Committee of Statistics Denmark
 • Member of the board, Realkredit Danmark A/S, 1995-2004
 • Member of the board, Foundation Realdania, 2001-2008
 • Member of Program Committee, the Research Council of Norway
 • Member of Danish Government´s Family and Working Life Commission, 2005-2007
 • Member of Danish Government´s Labour Market Commission, 2008-2009

Publications

2021

 • Gustafsson, Björn, Vibeke Jakobsen, Hanna Mac Innes, Peder J. Pedersen and Torun Österberg, 2021, Older immigrants - new poverty risk in Scandinavian welfare states?, Journal of Ethnic and Migration Studies, 12.2021.
 • Pedersen, Peder J. and Asena Caner, 2021, Does income distribution among immigrants converge to host country levels? Immigrants from Turkey in Germany and Denmark, Journal of Income Distribution, Vol. 29, No. 1-2, pp. 22-44.
 • Bingley, Paul, Nabanita Datta Gupta, Malene Kallestrup-Lamb and Peder J. Pedersen, 2021, Labor Force Exit in Denmark 1980-2016: Impact from Changes in Incentives, In: Axel Börsch-Supan and Courtney C. Coile (eds.), Social Security Programs and Retirement around the World: Reforms and Retirement Incentives, Chicago, University of Chicago Press.

2020

 • Jensen, Søren and Peder J. Pedersen, 2020, Satisfaction with Life, Happiness, and Inequality : A Pseudo-Panel Study, IZA Institute of Labor Economics, p. 12972.

2019

 • Pedersen, Peder J. and Asena Caner, 2019, Income distribution among Turkish immigrants in Germany and Denmark, København, The Rockwool Foundation Research Unit.
 • Caner, Asena and Peder J. Pedersen, 2019, Does Poverty Among Immigrants Adapt to Country of Residence? Turks in Germany and Denmark, International Migration, Vol. 57, No. 1, pp. 264-280.
 • Bingley, Paul, Nabanita Datta Gupta and Peder J. Pedersen, 2019, From Early Retirement to Staying in the Job: Trend Reversal in the Danish Labor Market, In: Courtney C. Coile, Kevin Milligan and David A. Wise (eds.), Social Security Programs and Retirement around the World: Working Longer, Chicago, University of Chicago Press, pp. 67-86 (International Social Security).
 • Pedersen, Peder J. and Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, 2019, Soldiers on international missions: there and back again, Bingley, Emerald Group Publishing, 230 p.

2017

 • Bingley, Paul, Nabanita Datta Gupta and Peder J. Pedersen, 2017, Health Capacity to Work at Older Ages in Denmark, In: David A. Wise (ed.), Social Security Programs and Retirement Around the World: The Capacity to Work at Older Ages, Chicago, University of Chicago Press, pp. 85-110.
 • Larsen, Mona and Peder J. Pedersen, 2017, Labour Force Activity after 65: What Explain Recent Trends in Denmark, Germany and Sweden?, Journal for Labour Market Research, Vol. 50, No. 1, p. 15-27.
 • Pedersen, Peder J., 2017, Lønudvikling, løndannelse og økonomisk ulighed, Økonomisk ulighed i Danmark, In: Niels Ploug (ed.), København, Djøf Forlag, pp. 75-90.
 • Jakobsen, Vibeke and Peder J. Pedersen, 2017, Poverty risk among older immigrants in a Scandinavian welfare state, European Journal of Social Security, Vol. 19, No. 3, pp. 242-262.

2016

 • Pedersen, Peder J., Paul Bingley and Nabanita Datta Gupta, 2016, Health Capacity to Work at Older Ages in Denmark, National Bureau of Economic Research, p. 34.
 • Bingley, Paul, Nabanita Datta Gupta, Michael Jørgensen and Peder J. Pedersen, 2016, Health, Disability Insurance, and Retirement in Denmark, In: David A. Wise (ed.), Social Security Programs and Retirement around the World: Disability Insurance Programs and Retirement, Chicago, University of Chicago Press.
 • Larsen, Mona and Pedersen, Peder J., 2016, Hvorfor ramte krisen ikke de ældres beskæftigelse i OECD-landene?, Samfundsøkonomen, No. 2, pp. 49-55.
 • Bingley, Paul and Peder J. Pedersen, 2016, Pensionsalder, arbejdsevne og helbred, Samfundsøkonomen, No. 2, pp. 9-15.
 • Pedersen, Peder J. and Vibeke Jakobsen, 2016, Poverty Risk among Older Immigrants in a Scandinavian Welfare State, IZA, Institute for the Study of Labor / Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.
 • Smith, Nina and Peder J. Pedersen, 2016, Øget vækst i Danmark – flere hænder eller nye instrumenter?, Samfundsøkonomen, No. 4, pp. 18-23.

2015

 • Galloway, Taryn Ann; Gustafsson, Björn; Pedersen, Peder J. et al., 2015, Immigrant Child Poverty: The Achilles Heel of the Scandinavian Welfare State, In: Thesia I. Garner and Kathleen S. Short (eds.), Measurement of Poverty, Deprivation, and Economic Mobility, Emerald Group Publishing, pp. 185-219 (Research on Economic Inequality, Vol. 23).
 • Pedersen, Peder J. and Mona Larsen, 2015, Labor force activity after 60: Recent trends in the Scandinavian countries with Germany as a benchmark, Bonn.
 • Pedersen, Peder J. and Vibeke Jakobsen, 2015, Poverty Risk and Income Distribution among Older Immigrants in a Scandinavian Welfare State, Contribution to conference.

2014

 • Pedersen, Peder J., 2014, A Note on Child Poverty in Denmark, In: Tone Fløtten (ed.), Helhetlige tiltak mot barnefattigdom: En kunnskapsopsummering, Vol. 18 FAFO, pp. 131-136.
 • Pedersen, Peder J., 2014, Er lykken gods og guld?, Samfundsoekonomen, Vol. 2014, No. 3, p. 16-23.
 • Pedersen, Peder J., 2014, Fattigdom blandt indvandrere og deres børn, Samfundsoekonomen, Vol. 2014, No. 4, pp. 37-44.
 • Pedersen, Peder J., 2014, Happiness, Income - and other Determinants, Paper presented at Markets, ethics and Religion, København, Denmark.
 • Bingley, Paul, Nabanita Datta Gupta, Michael Jørgensen and Peder J. Pedersen, Health, Disability Insurance and Retirement in Denmark, Working paper.
 • Pedersen, Peder J. and Torben Dall Schmidt, 2014, Life Events and Subjective Well-being: The Case of Having Children, Working paper.
 • Pedersen, Peder J., Björn Gustafsson and Torun Österberg, 2014, Pre-Study on Child Poverty in the Nordic Area, 33 p.

2013

 • Pedersen, Peder J., 2013, Immigration and welfare state cash benefits : The Danish case, International Journal of Manpower, Vol. 34, No. 2, pp. 113-125.
 • Larsen, Mona and Peder J. Pedersen, 2013, To work, to retire - or both? Labor market activity after 60, IZA Journal of European Labor Studies, Vol. 2, No. 21.

2012

 • Caner, Acena and Peder J. Pedersen, 2012, At Home and Abroad - Does Income Distribution among Immigrants Adapt to Country of Residence?, Paper presented at the 32nd General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Boston, United States.
 • Bingley, Paul, Nabanita Datta Gupta and Peder J. Pedersen, 2012, Disability Programs, Health and Retirement in Denmark since 1960, Chicago, Ill, Chicago Univ. Press.
 • Pedersen, Peder J., 2012, Integration og krise, 2008-2012, I: Peder Andersen, Ingrid Henriksen, Jørn Henrik Petersen og Henrik Zobbe (eds.), Hvordan ser verden ud?, 73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier. Professor Niels Kærgård 70 år, København, Djøf Forlag, pp. 262-268.
 • Pedersen, Peder J. and Torben Dall Schmidt, 2012, Life Events and Subjective Well-Being - The Case of Having Children, Paper presented at the 32nd General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Boston, United States.
 • Pedersen, Peder J. and Mona Larsen, Mona, Paid Work after Retirement: Recent Trends in Denmark, IZA Discussion Paper 6537.
 • Filges, Trine, Mona Larsen and Peder J. Pedersen, 2012, Retirement: Does Individual Unemployment Matter? Evidence from Danish Panel Data 1980–2009, Bonn, Institute for the Study of Labor (IZA).

2011

 • Pedersen, Peder J., 2011, A Panel Study of Immigrant Poverty Dynamics and Income Mobility - Denmark, 1984-2007, Odense, Syddansk Universitetsforlag, 37 sider.
 • Pedersen, Peder J. and Paul Bingley, 2011, Does early retirement keep you healthy and extend your life?, Paper presented at European Association of Labour Economists.
 • Pedersen, Peder J. and Torben Dall Schmidt, 2011, Happiness in Europe: Cross country differences in the determinants of satisfaction with main activity, Journal of Behavioral and Experimental Economics, Vol. 40, No. 5, pp. 480-489.
 • Pedersen, Peder J., 2011, Immigration and Welfare State Cash Benefits - The Danish Case, Syddansk Universitetsforlag, 38 sider.
 • Pedersen, Peder J., 2011, Social and labor market integration of ethnic minorities in Denmark, In: Martin Kahanec and Klaus F. Zimmermann (eds.), Ethnic diversity in European labor markets: challenges and solutions, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, pp. 70-87.
 • Pedersen, Peder J. and Torben Dall Schmidt, 2011, What is unemployment in Europe? Concepts and measurement in the European Community household panel, Empirical Economics, Vol. 40, No. 3, pp. 705-728.

2010

 • Pedersen, Peder J., 2010, A Panel Study of Immigrant Poverty Dynamics and Income Mobility – Denmark, 1984 – 2007.
 • Galloway, Taryn Ann, Björn Gustafsson, Peder J. Pedersen et al., 2010, Fattigdom bland invandrarbarn - Den nordiska modellens akilleshäl, Ekonomisk Debatt, Vol. 38, No. 6, pp. 57-71.
 • Pedersen, Peder J., 2010, Immigration and Welfare State Cash Benefits – The Danish Case, Paper presented at Strategic Research Council, The Danish National Centre for Social Research, København, Denmark.
 • Pedersen, Peder J. and Paul Bingley, 2010, Pension Reform, Early Retirement and Health and Mortality after 30 Years, Paper presented at Summer Institute, NBER, Boston.
 • Bingley, Paul, Nabanita Datta Gupta and Peder J. Pedersen, 2010, Social Security, Retirement and the Employment of the Young in Denmark, In: Jonathan Gruber and David Wise (eds.), Social Security Programs and Retirement Around the World: The Relationship to Youth Employment, University of Chicago Press, pp. 99-117 (International Social Security).

2009

 • Pedersen, Peder J. and Torben Dall Schmidt, 2009, Happiness in Europe: Cross-country differences in the determinants of subjective well-being, Bonn, Institute for the Study of Labor (IZA).
 • Pedersen, Peder J., Taryn Ann Galloway, Björn Gustafsson et al., 2009, Immigrant Child Poverty in Scandinavia: A Panel Data Study, Bonn, Institute for the Study of Labor (IZA).

2008

 • Bjørnskov, Christian, Nabanita Datta Gupta and Peder J. Pedersen, 2008, Analyzing Trends in Subjective Well-Being in 15 European Countries, 1973-2002, Journal of Happiness Studies, 9, 2, pp. 317-330.
 • Pedersen, Peder J. and Mariola Pytlikova, 2008, EU Enlargement: Migration flows from Central and Eastern Europe into the Nordic countries - exploiting a natural experiment, Working paper, Aarhus, Aarhus School of Business, Aarhus University.
 • Pedersen, Peder J. and Mona Larsen, 2008, Pathways to early retirement in Denmark, 1984 – 2000, International Journal of Manpower, Vol. 29, No. 5, pp. 384-409.
 • Pedersen, Peder J., Mariola Pytlikova and Nina Smith, 2008, Selection and network effects - Migration flows into OECD countries 1990-2000, European Economic Review, Vol. 52, No. 7, pp. 1160-1186.
 • Pedersen, Peder J., Marianne Røed and Eskil Wadensjö, 2008, The Common Nordic Labour Market at 50, København, Nordic Council of Ministers, 127 p. (TemaNord; No. 2008:506).

2007

 • Blume, K., B. Gustafsson, Peder J. Pedersen and M. Verner, 2007, At the Lower End of the Table: Determinants of Poverty Among Immigrants to Denmark and Sweden, Journal of Ethnic and Migration Studies, 33, 3, pp. 373-396.
 • Pedersen, Peder J., 2007, Denmark. Economic Life and Labour Market, Udenrigsministeriets faktaark, København, Factsheet, Udenrigsministeriet.
 • Bingley, Paul, Nabanita Datta Gupta and Peder J. Pedersen, 2007, Fiscal implications of reforms in retirement systems in Denmark, In: Jonathan Gruber and David A. Wise (eds.), Social Security Programs and Retirement Around the World: Fiscal Implications of Reform, Chicago, University of Chicago Press, pp. 119-154 (A National Bureau of Economic Research conference report).
 • Pedersen, Peder J., 2007, Gunnar Viby Mogensen. Folkevandringen til de rige lande. Nordamerikanske erfaringer, Oekonomi og Politik, No. 1.
 • Pedersen, Peder J., 2007, IZA Study on the Social and Labour Market Integration of Ethnic Minorities. Report on Denmark, Bonn, Germany, IZA.
 • Jensen, Peter and Peder J. Pedersen, 2007, To stay or not to stay? Out-migration of immigrants from Denmark, International Migration, Vol. 45, No. 5, pp. 87-113.

2006

 • Pedersen, Peder J., 2006, Indkomstmobilitet eller fastlåsning i lavindkomst? I: Torben Tranæs (ed.), Skat, arbejde og lighed, København, Gyldendal, s. 78-112.
 • Pedersen, Peder J., Mariola Pytlikova and Nina Smith, 2006, Migration into OECD countries 1990-2000, In: Craig A. Parsons and Timothy M. Smeeding (eds.), Immigration and the transformation of Europe, Cambridge, UK, Cambridge University Press, pp. 43-84.
 • Pedersen, Peder J., 2006, Older workers in Denmark - Employment, unemployment and training, In Cornelia Spross (ed.), Beschäftigungsförderung älterer Arbeitnehmer in Europa: Beitrage zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg, IAB, pp. 187-198.

2005

 • Pedersen, Peder J., Kræn Blume, Björn Gustafsson et al., 2005, A Tale of Two Countries: Poverty among Immigrants in Denmark and Sweden since 1984, Chapter 15 in G.J. Borjas and J. Crisp (eds.), Poverty, International Migration and Asylum, Palgrave Macmillan, pp. 317-340.
 • Blume, Kræn, B. Gustafsson, Peder J. Pedersen et al., 2005, At the Lower End of the Table: Determinants of Poverty among Immigrants to Denmark and Sweden, IZA.
 • Pedersen, Peder J., 2005, Migration in a Scandinavian Welfare State: The Recent Danish Experience, Chapter 3 in K.F. Zimmermann (ed.), European Migration. What Do We Know?, Oxford University Press, pp. 59-88.
 • Pedersen, Peder J. and B. Gustafson, 2005, Nederst vid borden i Danmark och Sverige - Relativ fattigdom blandt invandrare, Ekonomisk Debatt, No. 7, pp. 5-16.
 • Pedersen, Peder J. and Mona Larsen, 2005, Pathways to Early Retirement in Denmark, 1984-2000.
 • Pedersen, Peder J. and Nabanita Datta Gupta, 2005, Social Security and the Income, Consumption, Health and Well-Being of the Elderly in Denmark, Paper presented at Social Security and the Income, Consumption, Health and Well-Being of the Elderly in Denmark.
 • Pedersen, Peder J., 2005, Unemployment Traps - Marginal Groups in the Danish Labour Market, European Commission.
 • Pedersen, Peder J., Christian Bjørnskov and Nabanita Datta Gupta, 2005, What Buys Happiness? Analyzing Trends in Subjective Well-Being in 15 European Countries, 1973-2002.
 • Pedersen, Peder J. and T.D. Schmidt, 2005, What is Unemployment in Europe? Concepts and Measurement in the ECHP.

2004

 • Pedersen, Peder J., B. Gustafsson, M. Verner et al., 2004, At the Lower End of the Table - Determinant of Poverty Among Immigrants to Denmark and Sweden, Paper presented at the 13th Nordic Conference on Migration.
 • Pedersen, Peder J., 2004, Older Workers in Denmark - Employment, Unemployment and Training, Berlin, Federal Ministry of Economics and Labour.
 • Pedersen, Peder J., 2004, Reformer og beskæftigelsesstrategi kan sikre velfærdsstatens finansiering, Socialforskningsinstituttet.
 • Pedersen, Peder J., M. Pytlikova and Nina Smith, 2004, Selection or Network Effects? Migration Flows into 26 OECD Countries, 1990-2000, IZA, Bonn.
 • Pedersen, Peder J., Nabanita Datta Gupta, Paul Bingley et al., 2004, The Impact of Incentives on Retirement in Denmark, Chapter 3 in Social Security Programs and Retirement around the World, Micro-Estimation, University of Chicago Press, NBER.
 • Pedersen, Peder J. and M. Røed, 2004, The Selectivity of International Migration - The Scandinavian Case, Paper presented at the 13th Nordic Conference on Migration.
 • Pedersen, Peder J., M.C. Deding, T.D. Schmidt et al., 2004, Unemployment and Welfare Regimes: Measurement, Search Activity and Income Distribution, Chapter 7 in Social Europe. Living Standards and Welfare States, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
 • Pedersen, Peder J., Nina Smith og A.B. Lund (ed.), 2004, Ved efterlønnens 25-års fødselsdag: En elsket, men problematisk fødselar, I: Kære samfund. En debatbog i anledning af Jørn Henrik Petersens 60 års fødselsdag, Syddansk Universitetsforlag, s. 81-96.
 • Pedersen, Peder J., Paul Bingley and Nabanita Datta Gupta, 2004, Welfare and Income Distribution - Social Security and the Elderly in Denmark, Paper presented at International Security Meeting, London, United Kingdom.

2003

 • Pedersen, Peder J., K. Blume, B. Gustafsson et al., 2003, A tale of two countries, Working paper, United Nations University.
 • Pedersen, Peder J., E. Vasta, D. Ley et al., 2003, An evaluation of Swedish international migration and ethnic relations, (IMER) Research 1995-2002, Stockholm, FAS.
 • Pedersen, Peder J., Torben M. Andersen, A.W. Hansen (ed.) et al., 2003, Arbejdsmarkedet og international integration, Topforskning ved Aarhus Universitet - en jubilæumsantologi, Aarhus Universitetsforlag, pp. 193-218.
 • Pedersen, Peder J., Nina Smith (ed.) et al. (ed.), 2003, Fra bistandsklient til bankdirektør?, Kapitel 6 i Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft: Arbejdsliv i Danmark i det nye årtusinde, København, Spektrum.
 • Pedersen, Peder J., Nina Smith (ed.) et al. (ed.), 2003, Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft, Kapitel 1 i Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft: Arbejdsliv i Danmark i det nye årtusinde, København, Spektrum.
 • Pedersen, Peder J., Nina Smith (ed.) et al. (ed.), 2003, Golf eller arbejde? Kapitel 5 i Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft: Arbejdsliv i Danmark i det nye årtusinde, København, Spektrum.
 • Pedersen, Peder J., Nina Smith (ed.) et al. (ed.), 2003, Hvem skal forsørge os i fremtiden?, Kapitel 7 i Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft: Arbejdsliv i Danmark i det nye årtusinde, København, Spektrum.
 • Pedersen, Peder J., S. Pedersen, M.L. Schultz-Nielsen et al., 2003, Indvandrernes incitamenter, Kapitel 4 i Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft: Arbejdsliv i Danmark i det nye årtusinde, København, Spektrum.
 • Pedersen, Peder J. and M.C. Deding, 2003, Unemployment and income inequality in Denmark, Working paper, ISER, University of Essex.

2002

 • Pedersen, Peder J., 2002, Arbejdsmarkedsintegration, arbejdsmarkedspolitik og overførselsindkomster - forskningsmæssig viden om immigration fra mindre udviklede lande siden 1980, Working paper, Aalborg.
 • Pedersen, Peder J., C. Lundh, L. Bennich-Björkman et al., 2002, Arbete? Var god dröj!, Stockholm, SNS förlag.
 • Pedersen, Peder J., R. Aaberge, A. Björklund et al., 2002, Income Inequality and Income Mobility in the Scandinavian Countries Compared to the Unites States, Review of Income and Wealth, Vol. 48, No. 4, pp. 443-470.
 • Pedersen, Peder J., R. Rotte (ed.) and P. Stein (ed.), 2002, International Migration and Migration Policy in Denmark, In: Migration Policy and the Economy: International Experiences, München, Hans Seidel Stiftung.
 • Pedersen, Peder J., 2002, Search Activity and Re-employment - A European Perspective, Working paper, University of Essex.
 • Pedersen, Peder J. and Nina Smith, 2002, Unemployment Traps: Do Financial Disincentives Matter?, European Sociological Review, Vol. 18, No. 3, pp. 271-288.

2001

 • Pedersen, Peder J. and Nina Smith, 2001, International Migration and Migration Policy in Denmark, Working Paper, Aarhus.
 • Bingley, Paul, Peder J. Pedersen and Nabanita Datta Gupta, 2001, The Effects of Pension Programme Incentives on Retirement Behavior in Denmark, Working paper, Aarhus.
 • Gupta, Nabanita Datta, Paul Bingley and Peder J. Pedersen, 2001, Fiscal Impacts of Reforms in Retirement Systems in Denmark, Contribution to a conference.
 • Pedersen, Peder J., M. Røed and L. Schröder, 2001, Utvandringen från de skandinaviska välfärdsstaterne, Working paper.

2000

 • Bingley, Paul, Nabanita Datta Gupta and Peder J. Pedersen, 2000, Micromodelling of Retirement in Denmark, Contribution to a conference.
 • Aaberge, R., A. Björklund, M. Jäntti, P.J. Pedersen, N. Smith and T. Wennemo, 2000, Unemployment Shocks and Income Distribution: How did the Nordic Countries Fare During their Crises?, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 102, No. 1, pp. 77-100.
 • Pedersen, Peder  J., N.C. Westergård-Nielsen, 2000, The Economics of unemployment, P.N. Junankar (ed.), Unemployment, A Review of the Evidence from Panel Data, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.

1999

 • Deding, M., P.J. Pedersen and N. Smith, 1999, A Structural Decomposition of Poverty and Income Distribution, Contribution to a conference.
 • Pedersen, P.J., T.V. Eriksson and P. Jensen, 1999, Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark, 86 p., Working paper.
 • Pedersen, Peder J. and Nina Smith, 1999, Low Incomes in Denmark, 1980-1995, In: B. Gustafsson (ed.), The Nordic Welfare States in a Colder Climate, London, Frank Cass Publishers.
 • Pedersen, Peder J. and Nina Smith, 1999, Low Incomes in Denmark, 1980-1995, In: B. Gustafsson (ed.), Poverty and Income in the Nordic Countries, Aldershot, Ashgate, pp. 21-62.
 • Jensen, P., L. Husted, and P.J. Pedersen, 1999, Return Migration of Immigrants to Denmark, Contribution to a conference.
 • Bingley, P., Gupta, N. D. & Pedersen, P. J., 1999, Social security and retirement in Denmark, In: J. Gruber, and D.A. Wise (eds.), Social security and retirement around the world, Chicago, University of Chicago Press (National Bureau of Economic Research conference report).
 • Pedersen, P.J., T.V. Eriksson and P. Jensen, P., 1999, Søgeadfærd og dagpenge - teori og empiri, In: Dagpengesystemerne i Norden og tilpasning på arbejdsmarkedet, TemaNord 1999:572, København, Nordic Council of Ministers, pp. 28-63.
 • Pedersen, P.J., T.V. Eriksson and P. Jensen, P., 1999, Søgeadfærd og søgestrategier i de nordiske lande, In: Dagpengesystemerne i Norden og tilpasning på arbejdsmarkedet, TemaNord 1999:572, København, Nordic Council of Ministers, pp. 117-146.
 • Gottvald, J., P.J. Pedersen and M. Simek, 1999, The Czech Labour Market in Transition: Evidence from a Micro Study, Bulletin of Economic Research, 51, 1, pp. 39-66.
 • Smith, N., B. Gustafsson, R. Aaberge, Å. Cappelen, P.J. Pedersen and H. Husitalo, 1999, The distribution of income in the Nordic countries. Changes and causes, Nordic social policy, Changing welfare states, London, Frank Cass Publishers, pp. 214-234.

1998

 • Smith, Nina and Peder J. Pedersen, 1998, Arbejdsudbuddet i Danmark, In: Nina Smith (ed.), Arbejde, incitamenter og ledighed, Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, pp. 39-64.
 • Smith, Nina and Peder J. Pedersen, 1998, Holdninger til arbejdet, In: Nina Smith (ed.), Arbejde, incitamenter og ledighed, Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, pp. 65-88.
 • Pedersen, Peder J. og P. Jensen, 1998, Jobsøgning, mobilitet og fleksibilitet, In: Nina Smith (ed.), Arbejde, incitamenter og ledighed, Århus, Aarhus Universitetsforlag, Rockwool Fondens Forskningsenhed, pp. 271-302.
 • Smith, Nina and Peder J. Pedersen, 1998, Low Incomes in Denmark, 1980-1995, Working paper.
 • Smith, Nina and Peder J. Pedersen, 1998, Skal det betale sig at arbejde?, In: Politiken.
 • Smith, Nina and Peder J. Pedersen, 1998, Tilfredse danskere?, In: Gunnar Viby Mogensen (ed.), Beskæftiget, ledig, på efterløn, København, Spektrum, pp. 177-196.
 • Pedersen, Peder J. and Niels C. Westergård-Nielsen, 1998, Unemployment: What Do We Know from Longitudinal Data?, In: Unemployment in Theory and Practice, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, pp. 67-99.
 • Pedersen, Peder J. and Nina Smith, 1998, Verdens lykkeligste folk?, In: Aktuelt.

1995

 • Pedersen, Peder J. and Nina Smith, 1995, The welfare state and the labour market, Working paper.

1994

 • Smith, N., N.C. Westergård-Nielsen, P. Jensen, P.J. Pedersen and H. Bunzel, 1994, Research plan for the Centre for Labour Market and Social Research, Working paper.

1988

 • Paldam, Martin and Peder J. Pedersen, 1988, Wages and Industrial Conflicts: The OECD-Countries, 1919-83, Working paper, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

1984

 • Paldam, Martin and Peder J. Pedersen, 1984, Reply to "Determinants of Strikes - Comment" by Hoyt N. Wheeler, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 37, pp. 263-278.
 • Paldam, Martin and Peder J. Pedersen, 1984, The Large Pattern of Industrial Conflict: A Comparative Study of 18 Countries 1919-79, International Journal of Social Economics, Vol. 3-28, No. 27, pp. 3-28.

1982

 • Paldam, Martin and Peder J. Pedersen, 1982, The Macroeconomic Strike Model: A Study of Seventeen Countries, 1948-75, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 35, pp. 504-521.