Mindeord for Morten Balling

Morteb Balling
Morten Balling

Morten Balling, professor og tidligere rektor for Handelshøjskolen i Aarhus døde lørdag den 7. maj 2022. Han blev 83 år.

Morten efterlader sig Ellen, 3 børn og børnebørn.

Morten tog sin uddannelse på Københavns Universitet, hvor han blev cand.polit. i 1964. Både Ellen og Morten er født i Jylland, og de valgte at flytte tilbage til Jylland efter endt uddannelse.

Morten var hele sit arbejdsliv ansat ved Handelshøjskolen i Aarhus. En kort periode var Morten ansat som bibliotekar og dernæst en periode som amanuensis, hvor han underviste i nationaløkonomi. Det blev til imponerende 42 år, inden Morten i 2006 gik på pension.

I 1969 tog Morten initiativ til oprettelsen af det dengang beskedne Institut for Finansiering, hvor han blev institutbestyrer. Fagområdet finansiering er i dag et stort fagområde på Aarhus Universitet og en integreret del af Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet.

Morten blev professor i 1974, og i 1993 blev han valgt til rektor for Handelshøjskolen i Aarhus. Efter tiden som rektor vendte Morten i 2001 tilbage til stillingen som professor, hvor han frem til pensioneringen i 2006 igen forskede og underviste i de emner, der interesserede ham mest.

Finansiering var Mortens helt store faglige interesse. Han skrev adskillige bøger, mange artikler og havde en lang række tillidsposter i både den akademiske verden og offentlige udvalg, men i høj grad også i erhvervslivet. Det blev ikke alene til bestyrelsesposter i finansielle virksomheder som Unibank A/S, Uni-Invest og Realkredit Danmark A/S, men også i andre erhvervsvirksomheder. Morten varetog også internationale tillidsposter, bl.a. var han i en lang årrække rådsmedlem i The European Money and Finance Forum (SUERF). I en længere periode var Morten desuden Vice- President for SUERF og Chairman of the Editorial Board for SUERFs publikationer.   

Morten satte sig varige spor på Handelshøjskolen i Aarhus som andet end professor og rektor. Han var initiativtager til det omfattende udvekslingsprogram, der i mange år karakteriserede Handelshøjskolen i Aarhus. Det blev igangsat som en udløber af Mortens venskab med professor Art Stonehill fra Oregon State University. Ellen og Morten tilbragte 1986 i Corvallis, hvor Morten var gæsteprofessor. Efter dette ophold indgik Handelshøjskolen i Aarhus og Oregon State en aftale om udveksling af studerende, der på den måde kunne opnå faglig inspiration gennem ophold på en international uddannelsesinstitution. Programmet blev en enorm succes med deltagelse af mere end 100 internationale universiteter. Tusinder er de studerende, der har nydt godt af udvekslingsprogrammet.

På sin vis gik Morten aldrig rigtigt på pension. Han fortsatte som professor emeritus til sin død. Han havde kontor og kom jævnligt på instituttet, hvor han deltog i de faglige arrangementer, han fandt interessante. Vi, der kendte ham bedst, satte stor pris på at holde kontakten og tale med ham om vores fælles interesser, der ikke kun var finansiering, men økonomi og samfundsforhold i bred forstand. Morten dukkede tit op til helt almindelige medarbejdermøder. Han blandede sig ikke, men på den måde kunne han følge med i, hvad der skete på den arbejdsplads, der var hans i så mange år, og som han holdt så meget af.

Ved Mortens bisættelse blev der af mange talt om, hvordan Morten var en gennemført hædersmand. Ordentlighed, engagement, venlighed og integritet, er det vi husker ham for. Det er et privilegium at have kendt Morten.

Æret være Morten Ballings minde.

 

På vegne af Institut for Økonomi, Aarhus BSS ved Aarhus Universitet

Anders Grosen og Carsten Tanggaard