Til eksterne censorer

Censorer til HA-, cand.merc.- og HD-eksamener

Alle eksterne censorer for HA-, cand.merc.- og HD-eksamener allokeres til eksamen gennem Det Erhvervsøkonomiske Censorsekretariats system, Censor-IT.

Det er derfor vigtigt, at kontaktinformationer samt kompetenceområder jævnligt opdateres i Censor-IT.

Log ind i Censor-IT

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor-IT bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.  

Instituttets oversigt over normer for censorer kan ses her: Normoversigt for censorer 

Vigtige links:

Censorer til Oecon samt Politik og økonomi - eksamener

På Oecon samt Politik og økonomi allokeres eksterne censorer som hidtil via de administrative kontaktpersoner. Hent rejseafregningsskema længere nede på denne side, og udfyld venligst din censorindberetning via denne formular: Censorindberetning (kun for Oecon samt Politik og økonomi).

Forud for en accept af en forespørgsel via administrativ kontaktperson, bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.   

Instituttets oversigt over normer for censorer kan ses her: Normoversigt for censorer 

Vigtige links:

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Digitale eksamener: WISEflow

Alle stedprøver og mundtlige prøver afvikles digitalt, og på Aarhus BSS anvendes systemet WISEflow til dette.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her.

Guide til mundtlig eksamen med Zoom

Her finder du vejledninger for interne og eksterne eksaminatorer (undervisere) om, hvordan du kan afholde mundtlig eksamen ved hjælp af videoplatformen Zoom.

Mere info om omlægning af eksamen

COVID-19 retningslinjer - Når du skal censurere på AU

Når du skal censurere til en mundtlig eksamen på AU, bør du følge disse råd og retningslinjer for, hvordan du kan hjælpe med til at sikre en god afvikling samt begrænse smitterisikoen for COVID-19. 

Inden du møder op til en mundtlig eksamen:

Sørg for, at du ved, hvor eksamen finder sted, inden du går ind i bygningen. Din studieadministrator har sendt dig de nødvendige detaljer på forhånd. Hvis du har spørgsmål, så kontakt endelig vedkommende i god tid.

Hvis du bliver syg, skal i karantæne m.v., skal du med det samme kontakte din studieadministrator.

Når du møder op til en mundtlig eksamen:

Mød op ca. 30 minutter før det angivne eksamenstidspunkt.

Husk at tage mundbind på, inden du går ind i bygningen. Hvis du ønsker at benytte et visir i stedet for mundbind, kan du få det udleveret i receptionen, som er placeret ved hovedindgangen på Fuglesangs Allé (Bygning 2620).

Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen, og også når du går ind i det lokale, hvor den mundtlige eksamen finder sted.

Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, hvor eksamen afholdes.

Undgå trængsel uden for lokalerne. Hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.

Under eksamen

Når du bevæger dig rundt i eksamenslokalet eller går ud derfra, skal du altid bære mundbind/visir. Sørg for at gældende afstandskrav overholdes.

Uddybende retningslinjer for undervisnings- og eksamensaktiviteter på AU kan findes her.

Retningslinjer for refusion af rejseudgifter

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter: Oversigt over administrative kontaktpersoner

Offentlige transportmidler anbefales medmindre omkostningen til transport i egen bil gør, at offentlig transport ikke er den optimale løsning ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt.

Taxakørsel bør kun benyttes til korte ture, men undgå så vidt muligt at køre med taxa, medmindre det ikke er hensigtsmæssigt at køre med offentlig transport på strækningen, f.eks. hvis der opstår problemer med at nå frem til tiden.

Rejser på første klasse samt broafgift, færge- og flybilletter refunderes ikke.

Udgifter til fortæring refunderes kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med instituttet.

Ved forhåndsgodkendte rejser ud over 24 timer afregnes der ikke efter regning men efter diæter (Statens takster).

Hotelværelse og  fly (i undtagelsestilfælde) refunderes kun, hvis bestilling er foretaget af din administrative kontaktperson ved instituttet: Oversigt over administrative kontaktpersoner

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Udfyld venligst alle felter og underskriv dokumentet før dette sendes ind.

Refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Omfanget af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra eksamener på instituttet skal foretages på en sådan måde, at dette resulterer i den lavest mulige transportudgift.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Husk at orientere dig om instituttets retningslinjer for refusion, før du indsender skemaet.
Udfyld venligst alle felter, og underskriv dokumentet, før dette sendes ind. 

 

Hvis du bruger din egen bil, skal du huske at inddatere din egen bils registreringsnummer i rejseafregningsskemaet.

Løn / censorvederlag

 

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Den enkelte administrative kontaktperson vil orientere dig om, hvor mange timer der anvises efter endt bedømmelsesperiode - se normoversigt for censorer 

Husk, at du skal indsende skemaet for refusion af rejseudgifter (se ovenfor) separat.

Oversigt over administrative kontaktpersoner.

Find vej og parkeringspladser

På nedenstående links kan du søge på bygning og lokalitet for afholdelse af din eksamen og orientere dig om parkeringsforholdene på stedet.

Har du behov for parkering en hel dag i forbindelse med en eksamination, kan du kontakte din administrative kontaktperson og få din bil registreret til gæsteparkering.

Øvrige kontaktinformationer

Medarbejdere ved Institut for Økonomi:

Medarbejdere ved Aarhus BSS Studieservice: