Til eksterne censorer

På Institut for Økonomi er der tilknyttet to censorkorps til henholdvis HA-, cand.merc.- og HD-eksamener og til eksamener på Oecon og Soc.

Herunder finder du information om de retningslinjer og systemer, der er gældende for censorarbejdet på Institut for Økonomi.

I afsnittene om censorer til uddannelserne kan du læse om, hvordan du bliver tilknyttet de to censorkorps.

Censorer til HA-, cand.merc.- og HD-eksamener

Alle eksterne censorer for HA-, cand.merc.- og HD-eksamener allokeres til eksamen gennem Det Erhvervsøkonomiske Censorsekretariats system, Censor-IT.

Det er derfor vigtigt, at kontaktinformationer samt kompetenceområder jævnligt opdateres i Censor-IT.

Log ind i Censor-IT

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor-IT bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.  

Instituttets oversigt over normer for censorer kan ses her:

Vigtige links:

Censorer til Oecon samt Politik og økonomi - eksamener

På Oecon samt Politik og økonomi allokeres eksterne censorer som hidtil via de administrative kontaktpersoner. Hent rejseafregningsskema længere nede på denne side, og udfyld venligst din censorindberetning via denne formular: Censorindberetning (kun for Oecon samt Politik og økonomi).

Forud for en accept af en forespørgsel via administrativ kontaktperson, bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.   

Instituttets oversigt over normer for censorer kan ses her: 

Vigtige links:

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Digitale eksamener: WISEflow

Alle stedprøver og mundtlige prøver afvikles digitalt, og på Aarhus BSS anvendes systemet WISEflow til dette.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her.

Trådløst net

Aarhus Universitet har tre trådløse netværk, som er tilgængelige på hele universitetet - Eduroam, AU-Guest og AU-Gadget.

Opsætning af trådløst net

Guide til mundtlig eksamen med Zoom

Her finder du vejledninger for interne og eksterne eksaminatorer (undervisere) om, hvordan du kan afholde mundtlig eksamen ved hjælp af videoplatformen Zoom.

Mere info om omlægning af eksamen

Retningslinjer for refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Offentlige transportmidler anbefales, medmindre omkostningen til transport i egen bil gør, at offentlig transport ikke er den optimale løsning ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt.

Kørsel i egen bil refunderes i henhold til Finansministeriets cirkulære om tjenesterejser, dog kun med et beløb svarende til kørsel med offentlig transport.

Rejser på første klasse samt broafgift, færge- og flybilletter refunderes ikke.

Taxakørsel bør kun benyttes til korte ture, men undgå så vidt muligt at køre med taxa, medmindre det ikke er hensigtsmæssigt at køre med offentlig transport på strækningen, f.eks. hvis der opstår problemer med at nå frem til tiden.

Udgifter til fortæring refunderes kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med instituttet.

Ved forhåndsgodkendte rejser ud over 24 timer afregnes der ikke efter regning men efter diæter (Statens takster).

I undtagelsestilfælde refunderes hotelværelse, men kun hvis bestilling er foretaget af din administrative kontaktperson ved instituttet.

Brug rejseafregningsskemaet nedenfor til at indsende information om rejseudgifter.

Rejseafregningsskema - Vedhæft kopi af billetter mv. ved indsendelse af skemaet.

Hvis brug af egen bil er den mest omkostnings- og tidseffektive løsning, skal du huske at inddatere din bils registreringsnummer i rejseafregningsskemaet.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter: Oversigt over administrative kontaktpersoner

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Den enkelte administrative kontaktperson vil orientere dig om, hvor mange timer der anvises efter endt bedømmelsesperiode:

Husk, at du skal indsende skemaet for refusion af rejseudgifter (se ovenfor) separat.

Oversigt over administrative kontaktpersoner

Find vej og parkeringspladser

På nedenstående links kan du søge på bygning og lokalitet for afholdelse af din eksamen og orientere dig om parkeringsforholdene på stedet.

Har du behov for parkering en hel dag i forbindelse med en eksamination, kan du kontakte din administrative kontaktperson og få din bil registreret til gæsteparkering.

Øvrige kontaktinformationer

Medarbejdere ved Institut for Økonomi:

Medarbejdere ved Aarhus BSS Studieservice: