Velkommen til

Center for Registerforskning

Forskning hovedsageligt relateret til skizofreni, affektive sygdomme og selvmord 

Centeret huser følgende større forskningsprojekter

  • iPSYCH Lundbeckfondens Initiativ til integreret Psykiatrisk Forskning
  • CIRRAU Aarhus Universitet: 6 årig bevilling til videreførelse af Center for Interdisciplinær Registerforskning
  • Stanley Medical Research Institute Grant: Præ- og perinatale infektioners interaktion i forbindelse med og biomarkører for skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse. En populationsundersøgelse baseret på danske registre og biobanker. 
  • Professor John McGrath, Brisbane, Australien: Niels Bohr Professorat ved Center for Registerforskning. Læs mere her
  • HOPE fødselsdepression. Et forskningsprojekt om årsager til og konsekvenser af fødselsdepressioner eller andre psykiske sygdomme udløst af en fødsel.

Nyeste publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Kontakt os

Center for Registerforskning
Department of Economics and Business Economics
Aarhus BSS
Aarhus University
Fuglesangs Allé 26
Bygning R
8210 Aarhus V

Tel: 8716 5312
Fax: 8716 4601

EAN: 5798000419469

P.nr. 1018467514
Ph.d.-forsvar

Mandag den 26.10. kl 13 forsvarer Anita Tønder Nielsen sin ph.d.-afhandling med titlen: Impact of comorbid physical conditions in individuals with schizophrenia: Identification and quantification of contributing factors to excess mortality.

Sted: Bygning 2626, Auditorium G (Harvard), Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.

Pga. den nuværende CoVid-19 situation, er tilmelding til deltagelse i forsvar og efterfølgende reception nødvendig og der gives ikke adgang til deltagere, der ikke optræder på deltagerlisten. Tilmelding senest mandag den 12.10.20, kl 12.00, sker her