Profil

Institut for Økonomi  er del af Aarhus BSS. Instituttet har omkring 140 videnskabelige medarbejdere og 70 ph.d.-studerende og ledes af Niels Haldrup.

Instituttet forsker og underviser i mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri, finansiering og regnskab samt operationsanalyse.Instituttet har et stærkt internationalt fokus i sin forskning og i sine uddannelser.

Kommunikation med erhvervslivet, politiske beslutningstagere og samfundet generelt er af afgørende betydning for instituttet, og den viden, som findes på instituttet, deles derfor med et bredt publikum på seminarer, workshops og i de danske medier.

Derudover fokuserer instituttet i stigende grad på at tiltrække eksterne midler, så det bliver muligt at huse centres of excellence og forskningscentre på tværs af institutter og hovedområder.

Uddannelse

Instituttet tilbyder en bred vifte af uddannelsesprogrammer inden for økonomi på bachelor- og kandidatniveau. Instituttet har det overordnede ansvar for bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi (cand.oecon.) og International Master of Science in Quantitative Economics (cand.oecon. - IMSQE).

På bacheloruddannelsen Economics and Business Administration (HA) tilbyder instituttet undervisning inden for Economics, Accounting og Finance and Business Tools, og på kandidatniveau (cand.merc) tilbyder institutttet specialisering inden for Auditing, Business Intelligence, Finance, Logistics, Finance and International Business, og International Economic Consulting.

Instituttet tilbyder desuden en række uddannelsesprogrammer der kombinerer 1) økonomi og matematik (cand.scient.oecon) i samarbejde med Institut for Matematik; 2) økonomi og offentlig økonomi i samarbejde med Institut for Statskundskab; og 3) økonomi med et sidefag såsom psykologi, sprog, film og medier eller økonomi og ledelse (BA.soc. og cand.soc.).

I samarbejde med Institut for Virksomhedsledelse tilbyder instituttet en MBA i Business Administration og Graduate Diploma in Business Administration.

Forskning

Instituttet forsker inden for regnskab, finansiering, logistik og operationsanalyse, mikroøkonomi, makroøkonomi, erhvervsøkonomi, og økonometri.