Til eksterne censorer

På Institut for Økonomi er der tilknyttet to censorkorps til henholdvis HA-, cand.merc.- og HD-eksamener og til eksamener på Oecon og Soc.

Herunder finder du information om de retningslinjer og systemer, der er gældende for censorarbejdet på Institut for Økonomi.

I afsnittene om censorer til uddannelserne kan du læse om, hvordan du bliver tilknyttet de to censorkorps.

Bemærk: Fra foråret 2016 kan instituttets BA-projekter og kandidatspecialer udelukkende tilgås elektronisk via systemet WISEflow  

Censorer til HA-, cand.merc.- og HD-eksamener

Alle eksterne censorer for HA-, cand.merc.- og HD-eksamener allokeres til eksamen gennem Det Erhvervsøkonomiske Censorsekretariats system, Censor-IT.

Det er derfor vigtigt, at kontaktinformationer samt kompetenceområder jævnligt opdateres i Censor-IT.

Log ind i Censor-IT

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor-IT bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.  

Instituttets oversigt over normer for censorer kan ses her: Normoversigt for censorer 

Vigtige links:

Censorer til Oecon og Soc- eksamener

På Oecon og Soc allokeres eksterne censorer som hidtil via de administrative kontaktpersoner. Hent afregningsskemaer længere nede på denne side, og udfyld venligst din censorindberetning via denne formular: Censorindberetning (kun for Oecon og Soc).

Forud for en accept af en forespørgsel via administrativ kontaktperson, bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.   

Instituttets oversigt over normer for censorer kan ses her: Normoversigt for censorer 

Vigtige links:

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Retningslinjer for refusion af rejseudgifter

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter: Oversigt over administrative kontaktpersoner.

Offentlige transportmidler anbefales medmindre omkostningen til transport i egen bil gør, at offentlig transport ikke er den optimale løsning ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt.

Taxakørsel bør kun benyttes til korte ture, men undgå så vidt muligt at køre med taxa, medmindre det ikke er hensigtsmæssigt at køre med offentlig transport på strækningen, f.eks. hvis der opstår problemer med at nå frem til tiden.

Rejser på første klasse samt broafgift, færge- og flybilletter refunderes ikke.

Udgifter til fortæring refunderes kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med instituttet.

Ved forhåndsgodkendte rejser ud over 24 timer afregnes der ikke efter regning men efter diæter (Statens takster).

Hotelværelse og  fly (i undtagelsestilfælde) refunderes kun, hvis bestilling er foretaget af din administrative kontaktperson ved instituttet: Oversigt over administrative kontaktpersoner.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Udfyld venligst alle felter og underskriv dokumentet før dette sendes ind.

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Du kan se skemaer osv. herunder.

Formularer:

Send de udfyldte formularer til din administrative kontaktperson ved Institut for Økonomi eller i BSS Study Service: Oversigt over administrative kontaktpersoner.

Beredskab på Aarhus BSS

Når du besøger Aarhus BSS, opfordrer vi til, at du henter vores evakueringsapp AU Evacuate.

Evakueringsappen er et supplement til AU’s eksisterende beredskabskoncept. Den bruges til at sende varsler ud i kritiske situationer, hvor det enten er nødvendigt, at en eller flere bygninger evakueres, eller hvor andre kritiske omstændigheder gør, at en meddelelse hurtigst muligt skal nå ud til alle personer i et område. Appen vil også blive brugt ved evakueringsøvelser.

Au Evacuate dækker i første omgang Campus Fuglesangs Allé. Vi opfordrer derfor alle med deres gang på Fuglesangs Allé til at hente appen i App Store eller i Google Play.

Øvrige kontaktinformationer

Medarbejdere ved Institut for Økonomi:

Medarbejdere ved Aarhus BSS Studieservice: