Til eksterne censorer

På Institut for Økonomi er der tilknyttet to censorkorps til henholdvis HA-, cand.merc.- og HD-eksamener og til eksamener på Oecon og Soc.

Herunder finder du information om de retningslinjer og systemer, der er gældende for censorarbejdet på Institut for Økonomi.

I afsnittene om censorer til uddannelserne kan du læse om, hvordan du bliver tilknyttet de to censorkorps.

Censorer til HA-, cand.merc.- og HD-eksamener

Alle eksterne censorer for HA-, cand.merc.- og HD-eksamener allokeres til eksamen gennem Det Erhvervsøkonomiske Censorsekretariats system, Censor-IT.

Det er derfor vigtigt, at kontaktinformationer samt kompetenceområder jævnligt opdateres i Censor-IT.

Log ind i Censor-IT

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor-IT bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.  

Instituttets oversigt over normer for censorer kan ses her: Normoversigt for censorer 

Vigtige links:

Censorer til Oecon og Soc- eksamener

På Oecon og Soc allokeres eksterne censorer som hidtil via de administrative kontaktpersoner. Hent afregningsskemaer længere nede på denne side, og udfyld venligst din censorindberetning via denne formular: Censorindberetning (kun for Oecon og Soc).

Forud for en accept af en forespørgsel via administrativ kontaktperson, bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.   

Instituttets oversigt over normer for censorer kan ses her: Normoversigt for censorer 

Vigtige links:

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Digitale eksamener: WISEflow

I henhold til Moderniseringsstyrelsens krav om, at alle stedprøver og mundtlige prøver skal afvikles digitalt pr. 1/1 2014, har Aarhus BSS besluttet at anvende systemet WISEflow.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her.

Retningslinjer for refusion af rejseudgifter

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter: Oversigt over administrative kontaktpersoner.

Offentlige transportmidler anbefales medmindre omkostningen til transport i egen bil gør, at offentlig transport ikke er den optimale løsning ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt.

Taxakørsel bør kun benyttes til korte ture, men undgå så vidt muligt at køre med taxa, medmindre det ikke er hensigtsmæssigt at køre med offentlig transport på strækningen, f.eks. hvis der opstår problemer med at nå frem til tiden.

Rejser på første klasse samt broafgift, færge- og flybilletter refunderes ikke.

Udgifter til fortæring refunderes kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med instituttet.

Ved forhåndsgodkendte rejser ud over 24 timer afregnes der ikke efter regning men efter diæter (Statens takster).

Hotelværelse og  fly (i undtagelsestilfælde) refunderes kun, hvis bestilling er foretaget af din administrative kontaktperson ved instituttet: Oversigt over administrative kontaktpersoner.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Udfyld venligst alle felter og underskriv dokumentet før dette sendes ind.

Refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Omfanget af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra eksamener på instituttet skal foretages på en sådan måde, at dette resulterer i den lavest mulige transportudgift.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Husk at orientere dig om instituttets retningslinjer for refusion, før du indsender skemaet.
Udfyld venligst alle felter, og underskriv dokumentet, før dette sendes ind. 

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Du kan se skemaer osv. herunder.

Formularer:

Send de udfyldte formularer til din administrative kontaktperson ved Institut for Økonomi eller i BSS Study Service: Oversigt over administrative kontaktpersoner.

Find vej og parkeringspladser

På nedenstående links kan du søge på bygning og lokalitet for afholdelse af din eksamen og orientere dig om parkeringsforholdene på stedet.

Der er tidsbegrænsning for parkering langs de offentlige veje i Universitetsparken. Begrænsningen lyder på max. 4 timer i tidsrummet kl. 7 – 17. 

Det anbefales at komme i god tid, da der er stor efterspørgsel på P-pladserne. Spidsbelastningen er i tidsrummet kl. 8 - 14.

Beredskab på Aarhus BSS

Når du besøger Aarhus BSS, opfordrer vi til, at du henter vores evakueringsapp AU Evacuate.
AU Evacuate dækker Aarhus BSS i Aarhus og Herning.  

Evakueringsappen er et supplement til AU’s eksisterende beredskabskoncept. Den bruges til at sende varsler ud i kritiske situationer, hvor det er nødvendigt, at en eller flere bygninger evakueres, eller hvor andre kritiske omstændigheder gør, at en meddelelse hurtigst muligt skal nå ud til alle personer i et område. Appen vil også blive brugt ved evakueringsøvelser.

Vi opfordrer derfor alle med deres gang i de nævnte bygninger til at hente appen i App Store eller i Google Play.

Øvrige kontaktinformationer

Medarbejdere ved Institut for Økonomi:

Medarbejdere ved Aarhus BSS Studieservice: