HOPE

Tidlig opsporing og diagnosticering af kvinder med fødselsdepression

I Danmark udvikler ca. 8-9000 nybagte mødre fødselsdepression årligt, hvilket svarer til ca. 10-15% af de kvinder, der årligt føder et barn. Depressionssymptomerne inkluderer tristhed, manglende lyst og glæde over barnet, appetitløshed og søvnbesvær. I sjældne tilfælde kan fødselsdepression være forbundet med tanker om selvskade eller at gøre skade på barnet. Udover at have en negativ indflydelse på morens velbefindende kan fødselsdepressioner også have negative konsekvenser for barnet og hele den nære familie.

Desværre har forskningen indtil nu ikke påvist en klar årsag til, at nogle kvinder udvikler fødselsdepression, og der er i dag ingen værktøjer til at identificere, hvilke kvinder der vil udvikle sygdommen efter fødslen. 

Formålet med forskningsprojektet HOPE er derfor at identificere kvinder i risiko for at udvikle fødselsdepression og udvikle et værktøj til sundhedsplejersker, så de tidligt kan identificere, hvilke kvinder der har størst risiko for at blive syge. Sundhedsplejerskerne kan derved hurtigere sætte ind med behandling og måske på sigt være med til at forebygge nogle tilfælde af fødselsdepression.