2017

2017-01: Duplik: MSolvens – Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank by Johannes Raaballe and Anders Grosen

2017-02: Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet by Johannes Raaballe

2017-03: Diskussionen af Nykredits børsnotering i Finans/Invest samt forslag til en aktionærforeningsmodel by Johannes Raaballe

2017-04: Duplik til Peter Ove Christensen og Jesper Rangvids replik (september 2017) vedrørende Nykredits børsnotering by Johannes Raaballe

2017-05: Forslag til en aktionærforeningsmodel for Forenet Kredit (Foreningen Nykredit) by Johannes Raaballe

2017-06: Svar på Forenet Kredits indvendinger mod aktionærforeningsmodellen by Ken L. Bechmann, Anders Grosen, Jørn Astrup Hansen og Johannes Raaballe

2017-07: Analyse og vurdering af Nykredits pensionskassemodel by Anders Grosen and Johannes Raaballe

2017-08: Mere egenkapital i de store nordiske banker – hvad koster det for banken? by Johannes Raaballe, Emil Snede Andersen and Jacob Kjær Bahlke