Management Working Papers

2021

2021-01: Hvorfor er alle SIFI-bankerne gået fra at være grønne til at være gule/røde? Kan det virkelig passe? by Johannes Raaballe and Anders Grosen

2021-02Ultimo 2020-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet by Johannes Raaballe

2020

2020-01Ny ATP-ordning til inflationssikring af pensionerne by Johannes Raaballe and Anders Grosen

2020-02SIFI-banker er dårligt rustet til Corona-krisen by Johannes Raaballe

2019

2019-01: Ultimo 2018-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet – er vi på vej mod finansiel ustabilitet? by Johannes Raaballe

2018

2018-01: Ultimo 2017-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet – samt en vurdering af den finansielle stabilitet og styringen heraf by Johannes Raaballe

2018-02: Mands minde synes kort i Danske Bank, og man ved bedst selv by Johannes Raaballe

2017

2017-01Duplik: MSolvens – Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank by Johannes Raaballe and Anders Grosen

2017-02Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet by Johannes Raaballe

2017-03Diskussionen af Nykredits børsnotering i Finans/Invest samt forslag til en aktionærforeningsmodel by Johannes Raaballe

2017-04Duplik til Peter Ove Christensen og Jesper Rangvids replik (september 2017) vedrørende Nykredits børsnotering by Johannes Raaballe

2017-05Forslag til en aktionærforeningsmodel for Forenet Kredit (Foreningen Nykredit) by Johannes Raaballe

2017-06Svar på Forenet Kredits indvendinger mod aktionærforeningsmodellen by Ken L. Bechmann, Anders Grosen, Jørn Astrup Hansen og Johannes Raaballe

2017-07Analyse og vurdering af Nykredits pensionskassemodel by Anders Grosen and Johannes Raaballe

2017-08Mere egenkapital i de store nordiske banker – hvad koster det for banken? by Johannes Raaballe, Emil Snede Andersen and Jacob Kjær Bahlke

2016

2016-01Er regnskabs- eller markedsbaserede data nøglen til at opdage finansiel ustabilitet? by Johannes Raaballe

2916-02Markedsbaserede solvensmål for banker – en diskussion by Anders Grosen and Johannes Raaballe

2016-03Teorien bag måling af MSolvens – belyst med data fra den danske bankkrise by Anders Grosen and Johannes Raaballe

2016-03Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika under bankkrisen by Johannes Raaballe and Nadja Schwabach

2014

2014:01Den finansielle krise i Danmark: Diskussion af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen: Duplik  by Tom Engsted og Johannes Raaballe

2014-02Danske børsnoterede bankers indtægts- og omkostningsstruktur under forvandling by Johannes Raaballe, Mathias Hessellund Jeppesen og Sait Sahin

2014-03Political Market Orientation and the Network Party Type: Understanding Relationship Structures in Political Parties by Robert P. Ormrod

2013

2013:01Forøget egenkapital i banken – en ulempe for banken og dens kunder? by Johannes Raaballe

2013-02Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor – en replik by Ken L. Bechmann, Anders Grosen and Johannes Raaballe

2013-03Den finansielle krise i Danmark: Diskussion af rapporten fra ”Udvalg om årsagerne til finanskrisen” by Tom Engsted and Johannes Raaballe

2012

WP 2012-1Election Marketing to Young Voters: Which Media is Most Important? by Robert P. Ormrod and Heather Savigny

WP 2012-2Defining Political Marketing by Robert P. Ormrod

2011

WP 2011-1Political Market Orientation: An Introduction by Robert P. Ormrod

WP 2011-2Product-, Sales- and Market-Oriented Parties: Literature Review and Implications for Academics, Practitioners and Educators by Robert P. Ormrod

WP 2011-3Decision making effectiveness in NPD gates by Kristina Risom Jespersen

WP 2011-4Bad Corporate Governance: When Incentive-Based Compensation Identifies Dangerous CEOs by Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe

If you are looking for a particular working paper in the Management Working Paper series from before 2011, please contact Birgitte Højklint Nielsen