Studiestartsudvalget

Studiestartsudvalget er primært ansvarlige for koordineringen af præsentationen af Oeconrådet i forbindelse med studiestart, herunder både præsentationer for holdene og informationsmøder for interesserede. Derudover afholder studiestartsudvalget præsentationsaften for holdrepræsentanterne og sørger for at studiegruppeordningen kører efter planen.

Medlemmer af studiestartsudvalget

Ditte Stolberg-Porup

Ansvarlig for Studiestartsudvalget

Marcus Ernø-Heising

Medlem

Lukas Hørup Eskildsen

Medlem

Mia Teglborg

Medlem