Politisk udvalg

Politisk udvalg er samlende for de medlemmer, der er aktive i forskellige udvalg og nævn forskellige steder både på og udenfor instituttet.

Udvalgets vigtigste opgaver er at deltage i diverse aktuelle møder, sørge for at tage vigtige emner op på Oeconrådets møder, repræsentere Oeconrådets holdninger udadtil og sørge for indflydelse og kommunikation.

I udvalget indgår medlemmer fra Studienævnet, StudenterrådetDJØF studerendes repræsentantskab/bestyrelse og Akademisk Råd.

Victoria Draborg

Medlem af Studienævnet

Esben Clausen

Medlem af Studienævnet

Nicolas Seidenschnur

Medlem af Studienævnet

Ida Hansen

Medlem af Studienævnet

Nicolai Toftdal Thomsen

Tidl. Oeconrådsrepræsentant i Akademisk Råd - BSS

Nicolas Seidenschnur

Mandatbærer i Fællesrådet