Formandsskabet

Formandskabets vigtigste opgave er at fungere som tovholder og sørge for samarbejde udvalgene imellem. Desuden er det deres ansvar at sørge for klumme til Bladet Ø, mødeindkaldelser, regnskab/økonomi og generel kontakt til instituttet.

Formandskabet vælges hvert år til det konstituerende møde i december. Alle studerende ved Institut for Økonomi kan stille op.

 

Formandsskabet 2020

Victoria Draborg

Formand

Mail: 201707495@post.au.dk

Mathias Barding

Næstformand

Mail: 

Ditte Stolberg

Kasserer

Mail: