Formandskabet

Formandskabets vigtigste opgave er at fungere som tovholder og sørge for samarbejde udvalgene imellem. Desuden er det deres ansvar at sørge for klumme til Bladet Ø, mødeindkaldelser, regnskab/økonomi og generel kontakt til instituttet.

Formandskabet vælges hvert år til det konstituerende møde i december. Alle studerende ved Institut for Økonomi kan stille op.

 

Formandskabet 2021

Ditte Stolberg-Porup

Formand

Mail: 201609601@post.au.dk

Søren Ulka

Næstformand

Mail: 

Maria Flindt Alma

Kasserer

Mail: 201706440@post.au.dk

Formandens opgaver

Formanden er Oeconrådets ansigt udadtil og har det overordnet ansvar for kontoret, medlemmer og regnskab, samt er kontakten til de andre foreninger på Institut for Økonomi. 

Derudover skriver formanden en klumme til hver af Bladet Ø's udgivelser. 

Næstformandens opgaver

Opgaverne er at støtte op om formandens aktiviteter i forskellige officielle forbindelser og overtage hendes ansvarsområder i hendes fravær. 

Næstformanden har ansvaret for at fastsætte dato til Oeconrådsmøder og står for at fastsætte en dagsorden til disse.

Kasserens opgaver

Kasseren er ansvarlig for at føre regnskabet i Oeconrådet, herunder:

  • Betale regninger
  • Lave årsregnskab 
  • Redegøre for den økonomiske situation/tilstand
  • Følge op på arrangementernes økonomi