Evalueringsudvalget

Evalueringsudvalget har til ansvar at afholde midtvejsevalueringer med holdrepræsentanterne en gang pr. semester samt opfølgning til forelæsere og instruktorer. Desuden står udvalget for deltagelse i diverse evalueringer udsendt af instituttet og fakultet.

 

Medlemmer af evalueringsudvalget

Victoria Draborg

Ansvarlig for Evalueringsudvalget

Tobias Dreisler

Katrine Studsgaard Albrektsen