Udvalg

Struktur

Oeconrådet er inddelt i en række udvalg, der varetager forskellige opgaver. I de underliggende faner findes beskrivelser af de forskellige udvalgs opgaver samt ansvarlige medlemmer.

Ønskes yderligere information om udvalgene kan de ansvarlige kontaktes.

Formål med struktur

 • at skabe overskuelighed, engagement og ansvar
 • at skabe mere åbenhed omkring Oeconrådets arbejde både udadtil og internt
 • at sørge for, at alle ved, hvad der foregår eller i det mindste, hvem man kan henvende sig til for mere information
 • at give udvalgsmedlemmerne mulighed for at specialisere sig inden for netop det udvalg, de er ansvarlige for
 • at der bliver pålagt et specifikt ansvarsområde til de frivillige i udvalgene
 • at de udvalgsansvarlige kan drages til ansvar for at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med Oeconrådets ånd

Opbygning af udvalg

 • Der skal være mindst 1 deltager med stemmeret for hvert udvalg (således at Oeconrådets forretningsgang bliver overholdt) – denne skal ikke nødvendigvis være udvalgsansvarlig!
 • Der skal være 1 udvalgsansvarlig, som har det overordnede ansvar for opgaverne i udvalget
 • Det skal være muligt at påskrive sig enkelte opgaver i udvalgene (fx skal det være muligt kun at påskrive sig ansvaret for dimissionen i arrangementsudvalget uden at skulle stå for forskeroplæg osv.)
 • De enkelte medlemmer kan godt være medlem af flere udvalg
 • Det er frivilligt at deltage i udvalgene og således ikke et krav, at man skal deltage for at være medlem af Oeconrådet