Udvalg

Oeconrådet er inddelt i en række udvalg, der varetager forskellige opgaver. I de underliggende faner findes beskrivelser af de forskellige udvalgs opgaver samt ansvarlige medlemmer.

I figuren nedenfor ses opbygningen af Oeconrådets struktur.

Opbygning af udvalg

  • Mindst én deltager fra hvert udvalg skal have stemmeret (således at Oeconrådets forretningsgang bliver overholdt) – denne skal ikke nødvendigvis være udvalgsansvarlig!
  • Der skal være én udvalgsansvarlig, som har det overordnede ansvar for opgaverne i udvalget
  • Det skal være muligt at påskrive sig enkelte opgaver i udvalgene
  • De enkelte medlemmer kan godt være medlem af flere udvalg
  • Det er frivilligt at deltage i udvalgene og således ikke et krav, at man skal deltage for at være medlem af Oeconrådet
  • Har du lyst til at være aktiv i et af udvalgene, skal du blot kontakte den udvalgsansvarlige. Der er plads til alle, og hvis man har en idé til et fagligt/social arrangement er man mere end velkommen til at tage kontakt!

For kontaktoplysninger til de udvalgsansvarlige, klik på den relevante underside.