Aktiv i Oeconrådet

Hvorfor være aktiv?

Man kan være engageret i Oeconrådet på flere måder

  • Man kan sidde som stemmeberettiget medlem
  • Man kan være aktiv i Oeconrådets arbejde
  • Man kan deltage i Oeconrådsmøderne
  • Man kan være holdrepræsentant

Overordnet er argumentet for at være aktiv at du

  • Får indblik i universitetet og instituttet
  • Får indflydelse i råd og nævn
  • Får ansvar for at arrangere diverse begivenheder
  • Får et netværk på tværs af hold og årgange
  • Får noget praktisk foreningsarbejdet på CV'et