Guide til forhåndsgodkendelse og meritoverførsel

Formål

Formålet med guiden er at tydeliggøre og lette processen for studerende omkring ansøgninger om forhåndsgodkendelse og merit til Studienævnet for Økonomi på AU.

Find guiden her.