Testimonials

"Klippet" fra tidligere års brochurer

Fra 2009

Årgang 1989

Adm. direktør, cand.oecon., ph.d. Jørgen Vig Knudstorp, Lego koncernen:

Cand.oecon. forbliver for mig en unik uddannelse i denne verden. Kombinationen af et stærkt analytisk og teoretisk grundlag med adgang til den virkelige verden uden for murene skaber en unik indsigt i og forståelse af den verden, som man forbereder sig på at agere i. Det er virkelig læring til den virkelige verden, og derfor må læring heller ikke høre op, når man er færdiguddannet. Tværtimod. Derfor byder jeg Oeconkonferencen og foreningen bag den velkommen som et positivt og vigtigt initiativ for cand.oecon. er.

Årgang 1984

Økonomi- og Erhvervsminister, cand.oecon., Lene Espersen:

Cand.oecon.-uddannelsen giver dig meget stor valgfrihed mht. din fremtidige karriere. Uddannelsen er så alment favnende, at du vil passe ind i de fleste virksomheder - og ydermere giver den mulighed for mange karriereskift til andre brancher - fordi din faglige bredde er i orden. Jeg har arbejdet i to private virksomheder og nu i en offentlig, og jeg bruger min uddannelse hver dag. De væsentligste kvaliteter man har med i bagagen er evnen til at overskue store mængder viden og meget teoretiske sammenhænge, et flair for tal og en grundlæggende forståelse for samfundsøkonomiens kompleksiteter. Hvis alt andet glipper, kan man jo gå ind i politik :-)

Årgang 1984

Redaktionschef Politiken, cand.oecon., Peter Mogensen

Min uddannelse har givet mig en indsigt, jeg bruger hver eneste dag. Nationaløkonomien i mit nuværende job på Politiken og dengang jeg var embedsmand i Stats- og Finansministeriet. Driftsøkonomien ikke mindst i de syv år jeg var partner i IT management konsulentfirmaet Accenture. Jeg fandt studiet jævnt kedeligt med visse oplysende undtagelser. For mig kom åbenbaringerne først, da det tillærte skulle anvendes i praksis. Uddannelsen har været et skjold jeg har kunnet holde foran mig. Ingen andre jeg har mødt i ind- og udland har i mine øjne været bedre klædt på.

Årgang 1967

Bestyrelsesformand Danisco, cand.oecon., Anders Knutsen:

Selvom det er 36 år siden jeg afsluttede min oecon.-uddannelse, har jeg ikke smidt en eneste af studietidens bøger væk. Det siger meget om, hvad denne uddannelse har betydet for mig.

Oecon.-uddannelsen giver med sin alsidighed en enestående mulighed for den fremtidige karriere. Kombinationen af det samfundsvidenskabelige, det humanistiske og det mere virksomhedsnære giver en indsigt, som er helt unik. Hvem havde forestillet sig, at man med denne uddannelse kunne blive fabrikschef og udviklingsdirektør. Jeg tillægger oecon.-uddannelsen en stor del af æren for min karriere.