Retningslinjer for behandling af personoplysninger

Senest opdateret den 18.11.2021

I forbindelse med registrering af dit medlemskab af Oeconforeningen beder vi om dit samtykke til, at  vi må behandle dine personoplysninger. 

 I det følgende  vil vi  informere dig om,  hvad dit samtykke indebærer, dvs.   

 • hvilkeoplysninger Oeconforeningenregistrerer og behandler i forbindelse med dit  medlemskab af Oeconforeningen 
 • på hvilken måde, oplysningerne behandles,  og   
 • hvilke rettigheder, du har i den sammenhæng.  

Formålet  med behandlingen af medlemmernes personoplysninger er:  

 • at bevare kontakten med og udvikle en  stærk relation til vore medlemmer og alumner af Cand.Oecon.-studiet på Aarhus Universitet.   
 • at understøtte en udbytterig kontakt mellem medlemmer.
 • at være i stand til at kommunikere med medlemmerne på professionel, koordineret og relevant vis og gøre vores e-mail markedsføring af nyheder og events målrettet og personlig.   

Indsamling af personoplysninger 

Ved indmelding i Oeconforeningen gemmer vi dine oplysninger i vores medlemsdatabase samt Betalingservice for årig kontingent betaling. 

Herudover registreres dit efterfølgende samspil med Oeconforeningen, som f.eks. modtagelse af e-mails fra os med nyheder, invitationer, tilbud, forespørgsler etc., tilmeldinger til arrangementer.

Kategorier af personoplysninger 

Ved tilmelding  ti l Oeconforeningen er følgend e personoplysninger obligatoriske:  

 • Navn
 • E-mail
 • Telefon nummer
 • Adresse (privat)
 • Arbejdsgiver/virksomhed
 • Jobtitel
 • Fødselsdato
 • Startår
 • Dimissionsår  

Hvorfor disse oplysninger 

Vi beder om dit  telefonnummer  for at kunne servicere dig bedst muligt, da der kan opstå situationer, hvor det kan være vigtigt med hurtig kontakt eller mulighed for direkte dialog.  

Vi spørger til  din  aktuelle beskæftigelse , fordi det  hjælper os til at gøre den information, vi sender til dig, så relevant  for dig  som muligt. Jo mere vi ved om vore medlemmers og deres karriereveje efter dimissionen,  jo bedre kan vi planlægge aktiviteter, som  modsvarer medlemmernes ønsker og behov.  

Vi beder om dit startår og dimensionsår for at få en forståelse af hvilke årgange vi rammer og hvilke årgange vi skal ligge end indsats i at få optaget som medlemmer. Således at vi sikrer at Oeconforeningen altid fremstår som et relevant tilbud på tværs af årgange.

Behandlingsaktiviteter omfattet af dit samtykke: 

Kommunikation med dig:

Vi  anvender dine personoplysninger til:  

 • at udvælge og sende dig e-mails med invitationer til arrangementer hvoraf alle vil være eksklusive for medlemmer af Oeconforeningen. 
 • at rette henvendelser til dig i forbindelse med dit medlemskab af Oeconforeningen, herunder invitation til årsmødet og til at deltage i bestyrelsesarbejdet,
 • at gennemføresurveys samt til at indhente feedback vedrørende vore aktiviteter og indsatser.    

Registrering af historik: 

Vi indsamler og registrerer følgende informationer vedrørende din løbende relation til  os/dit engagement i netværket: 

 • den e-mail kommunikation du har modtaget fra os  
 • Din interaktion med vore e-mails – åbning og clicks (eksempelvis på ”læs mere”, links og lignende), herunder tidspunkt 
 • Din tilmelding til og deltagelse i vore arrangementer
 • Historik over dine betalinger af kontingent 

Behandling af data indsamlet via tracking cookies: 

Herudover behandler vi løbende data indsamlet via tracking af din interaktion med Aarhus BSS/Aarhus Universitet websites. Vi kan kombinere data fra din ip-adresse indsamlet via cookies med din e-mailadresse, og vi har derved mulighed for at lade din adfærd på vore websites indgå i relevansvurderingen, når vi udvælger information til dig. Dette forudsætter selvfølgelig, at du ikke har blokeret eller slettet cookies i forbindelse med brug af det pågældende website.  

Du kan læse AU’s cookiepolitik her: http://www.au.dk/om/profil/cookies/ 

Relevansvurdering 

Udvælgelsen af den information vi sender til dig er baseret på din evt. anciennitet, geografi, studie årgang og din beskæftigelse (stilling og evt. organisation).

Adgang til dine personoplysninger 

Dine oplysninger vil kunne blive delt  internt i Oeconforening, og kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at tjene et eller flere af de formål, som er beskrevet herover,.

Oeconforeningen  udveksler under ingen omstændigheder dine personoplysninger med tredjepart uden din accept.  

Tilbagetrækning af samtykke 

Du kan til enhver tid melde dig ud af Oeconforeningen og dermed trække dit samtykke til den heri beskrevne behandling af dine personlige oplysninger tilbage. Det kan du ligeledes gøre via link i bunden af de e-mails, vi sender til dig, eller ved at sende en e-mail til oeconforeningen.aarhus@gmail.com

Tilbagetrækning af samtykke har kun fremadrettet virkning og påvirker ikke lovligheden af vores behandling op til tilbagetrækningstidspunktet.  

Hvis du  melder dig ud og dermed  trækker dit samtykke tilbage, ophører vi hurtigst muligt med den heri beskrevne behandling af dine data. Det betyder i praksis, at  du  ikke længere  vil  modtage  e-mails med informationer, invitationer,  tilbud  eller forespørgsler  fra Oeocnforeningen. 

Tilbagetrækning af dit samtykke omfatter ikke tilbagetrækning af din implicitte accept af cookies i forbindelse med besøg på Aarhus BSS/Aarhus Universitets websites. Se hvordan du sletter eller blokerer for cookies her:  http://www.au.dk/om/profil/cookies/ 

Opbevaring og sletning af data  

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, da det afhænger af en individuel vurdering. Vi kan imidlertid oplyse følgende om de kriterier vi generelt lægger til grund ved fastlæggelsen af opbevaringstid. 

Så længe det samtykke, der ligger til grund for behandling, stadigvæk er aktivt, gemmer vi alle dine data. Hovedformålet er at sikre, at vi har overblik over din samlede historik, så vi kan levere så relevant og målrettet en ydelse som muligt samt give oplysninger om og dokumentation for tidligere kommunikation, deltagelse i arrangementer og særlige medlemstilbud.

Beskyttelse af personoplysninger 

Oeconforeningen tager sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt.   

Oeconforeningen tager forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod tyveri, misbrug, uautoriseret adgang etc. gennem anvendelse af de fornødne administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Dataansvarlig 

Dataansvarlig er Oeconforeningen, CVR nr. 16624349.   

Spørgsmål 

Herudover kan du altid kontakte os på  oeconforeningen.aarhus@gmail.com, hvis du som medlem har nogen spørgsmål  til vores behandling af dine personoplysninger.

Fremtidige ændringer i disse retningslinjer 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i disse retningslinjer fra tid til anden. Ændringer vil afspejle sig i ændring af datoen øverst på denne side. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom direkte i en e-mail fra os.