Oeconprisen

Oeconforeningen uddeler hvert en pris til årets nyuddannede cand.oecon. Prisen gives til en nyuddannet cand.oecon, der har medvirket til at skabe et inspirerende og levende studiemiljø, hvor konkrete, såvel faglige som sociale tiltag, har været med til at påvirke studiet i en positiv retning.

Det forventes, at personen udover sin studieindsats har været en aktiv person på studiet inden for eksempelvis Økonomisk Forening, studenterpolitik, AISEC, Bladet Ø, oprettelse af ny forening eller anden ulønnet indsats på Institut for Økonomi. Det forventes ligeledes, at personen har udvist et fagligt engagement og er en god repræsentant for cand.oecon’ers kompetencer.

Prisen er på kr. 20.000,00

Det er såvel medstuderende som undervisere, der kan indstille kandidater.

Prisen bliver overrakt én gang om året på forårsreceptionen i Aarhus for færdiguddannede cand.oeconer. Receptionen finder sted hvert år i april og erstatter fra 2022 sammen med efterårsreception i København den årlige oeconkonference.

Se tidligere modtagere af prisen her