OECONKONFERENCEN 2012: GLOBALISERING OG VÆKST

TID: Lørdag den 29. september 2012

STED: NB - NYT STED: Tvillingeauditorierne (bygning 1324, lokale 025), Aarhus Universitet

TILMELDING: Der er nu lukket for tilmelding til konferencen

Sidste tilmeldingsfrist var lørdag den 8. september 2012

  


Program – Formiddag
9.30 Registrering og kaffe/te med morgenbrød
 
10.00 Velkomst / Oeconforeningens formand Steen Olesen
 
Steen Olesen er cand.oecon årgang 1994. Steen blev valgt som formand på årsmødet i 2011.
 
10.15 Kort status på oecon.-uddannelsen og omstruktureringen på Aarhus Universitet / professor og prodekan Per Baltzer Overgaard, Aarhus Universitet
 
Per Baltzer Overgaard er MA, ph.d., professor samt prodekan for forskning og talentudvikling i det nyetablerede hovedområde School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet
 
10.30

Hvorfor temaet ”Globalisering og Vækst”

Scenen sættes af dagens ordstyrere / Ole Ø. Madsen og Nina Smith

Ole Ø. Madsen er professor emeritus, dr.oecon og æresmedlem af Oeconforeningen

Nina Smith er cand.oecon, professor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet og bl.a. medlem af Det Økonomiske Råd.
 

10.40 Dansk økonomi i den globale økonomi – globalisering som vækstmotor eller væksttrussel? / nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen, Danmarks Nationalbank

Hugo Frey Jensen er cand.oecon og direktør i Nationalbanken. Han har været ansat i Nationalbanken siden 1984 som bl.a. chef for Kapitalmarkedsafdelingen og chef for Økonomisk Afdeling med ansvar for vurdering af dansk og international økonomi – samt en række udvalgsposter i Den Europæiske Centralbank. Hugo Frey blev medlem af Nationalbankens direktion i 2011.
 

11.20 Pause – mød dine gamle studiekammerater
 
11.40 Det globaliserede arbejdsmarked – hvor bliver arbejdspladserne af? / professor Jan Rose Skaksen, CBS Jan Rose Skaksen er cand.oecon, ph.d og professor i international økonomi ved CBS. Han har tidligere været lektor ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet, professor og institutleder ved Syddansk Universitet samt fra 2003-2008 medlem af formandskabet (økonomisk vismand) for Det Økonomiske Råd. Jan Rose Skaksen har endvidere været medlem af Regeringens Vækstforum og er netop udpeget til Regeringens Produktivitetskommission.
 
12.20 Frokost
 
Program – Eftermiddag
13.20 Findes der en opskrift på globaliseringssucces? Hvad kendetegner de succesfulde eksportvirksomheder og hvilke udfordringer har de mestret? / professor Philipp Schröder, Aarhus Universitet Philipp Schröder er phd og professor i international økonomi ved Institut for Økonomi ved Aarhus universitet, hvor hans forskningsområde er globalisering. Philipp Schröder har tidligere været forskningsprofessor ved Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) i Berlin og konsulent i McKinsey & Co.. Han er endvidereen del af institutledelsen på Institut for Økonomi og i øvrigt netop udpeget som medlem af regeringens Produktivitetskommission.
 
14.00 Globaliseringsudfordringen – hvor står de små og mellemstore virksomheder? / Direktør Christian Motzfeldt, Vækstfonden Christian Motzfeldt er cand.oecon og har været direktør i Vækstfonden siden 2001. Christian Motzfeldt har tidligere været afdelingschef i Erhvervsministeriet og kontorchef i Danske Bank. Endvidere har han arbejdet som national ekspert i EU-Kommissionen og været økonom i Danmarks Nationalbank.
 
14.40 Pause – mød dine gamle studiekammerater
 
15.00 Globalisering – LEGO Koncernens største strategiske trussel og mulighed / CEO Jørgen Vig Knudstorp, LEGO Group Jørgen Vig Knudstorp er cand.oecon og ph.d, og han har siden 2004 været adm. direktør i LEGO Koncernen. Efter at have arbejdet som konsulent i  McKinsey & CO siden 1998 kom Jørgen Vig Knudstorp i 2001 til LEGO Koncernen, hvor han har været ansvarlig for strategi- og forretningsudvikling,,Chief Financial Officer,Senior Vice President og medlem af topledelsen med ansvar for Corporate Affairs.
 
15.40

Paneldebat: Har Danmark og danske virksomheder en rolle i den globale økonomi? Hvad er opmærksomhedspunkterne, og hvilke greb kan der tages – politisk og i virksomhederne?

I panelet:

- Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen
- Professor Jan Rose Skaksen
- Direktør Christian Motzfeldt
- Professor Philipp Schröder
- CEO Jørgen Vig Knudstorp

Facilitator: Professor Michael Rosholm, Aarhus Universitet
 

Michael Rosholm er MA, ph.d. og professor ved Økonomisk Institut ved Aarhus Universitet samt medlem af formandskabet (økonomisk vismand) for Det Økonomiske Råd.
 
16.40

Uddeling af SEB-prisen til årets nyuddannede cand.oecon. Prisen er sponsoreret af SEB.

Overrækkelse ved kundechef Mark Luscombe, SEB
 

Mark Luscombe er cand.oecon og kundechef ved SEB

17.00 Afrunding af Oeconkonferencen 2012
 

Program – Årsmøde og Festmiddag

17.10 Årsmøde i Oeconforeningen
18.00 Velkomstdrinks og snacks i Musikhuset
19.00 Festmiddag i Musikhuset