Konferencen 2011

Bemærk venligst at konferencen er flyttet til:

Auditorium 025, bygning 1324

Oeconkonference 2011

Hvordan balanceres offentlige og private aktiviteter i Danmark?

TID

Lørdag den 24. september 2011

Sted

Aarhus Universitet, auditorium 025, bygning 1324

09.30

Registrering og kaffe/te med morgenbrød

10.10

Velkomst ved Oeconforeningens formand Susanne Møllegaard

10.20

Status og udsyn: Nye tider på oecon.-uddannelsen?

Prodekan, MA, ph.d. professor Per Baltzer Overgaard

TEMA: Den nationaløkonomiske vinkel på offentlig og privat aktivitet

Ordstyrer: Dekan, dr.oecon., professor Svend Hylleberg

10.35

Offentlig udgiftsstyring

Professor, cand.oecon. Nina Smith, Institut for Økonomi

- Styring af de offentlig udgifter - er det overførslerne eller det offentlige forbrug, som er hovedudfordringen?

- Nogle erhvervsledere siger, at de let kan spare 10% af omkostningerne i deres virksomhed. Kan det offentlige gøre det samme? Og hvorfor ikke?

- Kan velfærdssamfundet overleve over generationer? Eller risikerer man at normerne og holdningerne til selvforsørgelse eroderer over tid?

11.25

Pause: Mød dine gamle studiekammerater

11.40

Hvordan tøjles de offentlige udgifter? Et internationalt perspektiv.

Erhvervsdirektør, cand.oecon. Jens Lundsgaard, Økonomi- og erhvervsministeriet

- Benchmarking: offentlig udgiftsvækst i forskellige lande

- Hvad er det for mekanismer, som presser udgifterne op?

- Styring: Danmark versus Sverige. Hvor de offentlige udgifter er vokset kraftigt i Danmark, er de holdt stramt i Sverige

- Hvordan har den nordiske velfærdsmodel det efter krisen?

12.30

Frokost i Samfundsvidenskabelig kantine – bygning 1321

13.00

TEMA: Den erhvervsøkonomiske vinkel

Ordstyrer: Professor emeritus, dr.oecon. Ole Øhlenschlæger Madsen
13.40

Kan det privat-offentlige samarbejde forbedres?

Cand.oecon., public sector partner, Gustav Jeppesen, Deloitte Business Consulting

- Forbedringen forudsætter, at den offentlige sektor betræder vejen fra udbud som den store dræber og outsourcing uden perspektiv til intelligent risiko- og videndeling og konkurrence om resultater og effekt

- Kan det lade sig gøre i praksis? Hvad skal der til?

14.30

Vækststrategier for Danmark set i et virksomhedsperspektiv

Civiløkonom Asger Aamund, bestyrelsesformand i Bavarian Nordic m.m.

- Hvordan sikrer vi, at den offentlige sektor ikke står i vejen for produktion af velstand?

- Kan en kombination af skattelettelser og øget brugerbetaling skabe et mere velfungerende samfund?

15.20

Kaffepause: Mød dine gamle studiekammerater

15.40

Paneldebat

Ordstyrer cand.oecon., ph.d. Per Nikolaj Bukh

Asger Aamund, Nina Smith, Jens Lundsgaard og Gustav Jeppesen

16.30 Prisuddeling til årets nyuddannede cand.oecon.

Overrækkelse ved cand.oecon. Mark Luscombe

Prisen er i år sponseret af SEB

16.50

Afrunding af konferencen

17.00

Pause

17.15

Årsmøde i Oeconforeningen

18.00

Velkomstdrinks og snacks i Turbinehallen

Kalkværksvej 12, 8000 Århus C

19.00

Treretters menu