Konferencen 2010

Oeconkonference 2010

Hvad skal DANMARK leve af?

TID Lørdag den 25. september 2010

Sted

Aarhus Universitet, auditorium 025, bygning 1324

09.30

Registrering og kaffe/te med morgenbrød

10.10

Velkomst ved Oeconforeningens formand Susanne Møllegaard

10.20

Status og udsyn: Nye tider på Institut for Økonomi

Institutleder, MA, ph.d. professor Per Baltzer Overgaard

TEMA: Velfærd, politik og vækst

Ordstyrer: Dekan, dr.oecon., professor Svend Hylleberg

10.35

Velfærdssamfund og produktivitet

- Er velfærdsordninger en bremse på produktivitetsvæksten?

- Kan de være befordrende for produktivitet og vækst?

- Løse øget produktivitetsvækst velfærdssamfundets store udfordringer?

Professor, lic.oecon., ph.d. Torben M. Andersen, Institut for Økonomi


11.25

Pause: Mød dine gamle studiekammerater

11.40

Politiske barrierer for økonomisk vækst

- Er politikerne enige om hvilke tiltag deer skal til for at styrke væksten i Danmark?

- Styres politikerne af kortsigtede mål på bekostning af nødvendige langsigtede reformer?

- Vil regeringens vækstforum nå frem til politisk brugbare forslag?

Redaktionschef, cand.oecon., Peter Mogensen, Politiken

12.30

Frokost i Samfundsvidenskabelig kantine – bygning 1321

13.00

TEMA:Innovation, finansiering og international konkurrenceevne

Ordstyrer: Professor, dr.oecon. Ole Øhlenschlæger Madsen
13.40

Perspektiver fra en global langsigtet investor

- Skabes der værdi under Private Equity ejerskab - og hvordan?

- Hvad er aktivt ejerskab i praksis og hvilke konsekvenser samt mulige effekter har det?

- Kan aktivt ejerskab medvirke til at nedbringe agent omkostninger og/eller skabes der mere værdi under aktivt ejerskab?

Managing Director, cand.oecon., Jan Nielsen, Blackstone

14.30

Scandinavian innovation performance

- Hvad er status på innovation i Skandinavien og hvordan er niveauet med førende innovation clusters worldwide?

- Hvad er forskelle på innovation performance mellem clusters i Skandinavien?

- Hvilke virksomheder driver innovation i Skandinavien?

- Hvilke faktorer er afgørende for innovation og hvad kan vi gøre for at styrke innovationen?

Partner, ph.d., cand.oecon. Johannes Lüneborg, McKinsey

15.20

Prisuddeling til årets nyuddannede cand.oecon.

Tidligere forsvarsminister, cand.oecon. Søren Gade

15.40 Kaffepause: Mød dine gamle studiekammerater
16.00

Strategiske udfordringer for den internationale konkurrenceevne

- Hvad er de centrale strategiske udfordringer for at Mærsk kan fastholde og udbygge sin internationale konkurrenceevne?

- Hvilke innovative og finansielle strategier forfølger Mærsk for at opnå konkurrenceevne inden for koncernens forskellige forretningsområder?

- Hvilke udfordringer dilemmaer medfører en direkte statslig aktivitet?

Skibsreder, cand.oecon. Nils Smedegaard Andersen, CEO i A.P. Møller-Mærsk A/S

16.50

Afrunding af konferencen

17.00 Pause
17.15 Generalforsamling
18.30 Socialt samvær over en treretters menu med vine og avec i Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Århus C