Konferencen 2009

Oeconkonference 2009

En NY økonomisk VERDENSORDEN

Billeder findes vha link i programmet

TID Lørdag den 26. september 2009

Sted

Aarhus Universitet, auditorium 025, bygning 1324

09.30

Registrering og kaffe/te med morgenbrød

10.00

Velkomst ved Oeconforeningens formand Susanne Møllegaard

10.10

Status og udsyn: Nye tider på Institut for Økonomi

Institutleder, MA, ph.d. professor Per Baltzer Overgaard

10.20

TEMA: Udfordringer og muligheder i den globale verden

Ordstyrer: Dekan, dr.oecon., professor Svend Hylleberg

Konjunkturafhængig arbejdsmarkedspolitik

- Hvordan reagerer arbejdsmarkedet på den nye konjunktursituation?

- Vil en konjunkturafhængig arbejdsmarkedspolitik give et mere velfungerende arbejdsmarked?

- Fungerer den danske flexicuritymodel også i dårlige konjunkturer?

- Hvad kommer udviklingen til at betyde for den danske konkurrencekraft?

Professor, cand.oecon. Michael Svarer


 
Kaffepause: Mød dine gamle studiekammerater

11.00

Nye roller eller andre aktører?

- Hvordan ser verden ud fra Kina - virksomhederne og universiteterne?

- Fra outsourcing til insourcing. Hvem bliver vinderne?

- Hvad skal danske virksomheder gøre, og har de en chance?

Professor, cand.oecon., PhD Per V. Jenster

12.00

Frokost i Samfundsvidenskabelig kantine – bygning 1321

13.00

TEMA:Konkurrence og tilpasningsevne i nye konjunkturer

Ordstyrer: Professor, dr.oecon. Ole Øhlenschlæger Madsen

VKR-Gruppen: Fra vinduer til termisk solenergi og AktivHuse

-Strukturelle omstillinger og nye konjunkturer

- Supply chain - udfordringer og muligheder

- Klima og energi som megatrends

Administrerende direktør, cand.oecon., Leif Jensen, VKR Holding 

13.50

ATP: udfordringerne i det globale samfund

- Nye demografiske strukturer: Hvad betyder det for pensionsselskaberne?

- Risikostyring, avancerede finansielle instrumenter og nye krav

- Strategiske muligheder eller store udfordringer?

Administrerende direktør, cand.oecon., Lars Rohde, ATP

14.40 Kaffepause: Mød andre cand.oecon.’er
15.00

Vækstfonden: Økonomisk udvikling gennem innovation og entreprenørskab

- Hvad betyder iværksætteri og innovation for den økonomiske udvikling?

- Hvad er statens rolle i venturemarkedet?

- Hvilke udfordringer dilemmaer medfører en direkte statslig aktivitet?

Direktør, cand.oecon. Christian Motzfeldt, Vækstfonden

15.40

Afrunding

16.00 Pause
16.30 Generalforsamling
18.00 Socialt samvær over en treretters menu med vine og avec i Hobrohuset, Prins Ferdinand, Viborgvej 2, 8000 C