Konferencen 2008

Oeconkonference 2008

Et samfund under omvæltning

Tid

Lørdag den 27. september 2008

Sted

Århus Universitet, auditorium 025, bygning 1324

 

 

09.30

Registrering og kaffe/te med morgenbrod

10.00

Velkomst ved Oeconforeningens formand Hans Henrik Hovmand

10.05

Instituttets fremtid...?

Institutleder, MA, ph.d. professor Per Baltzer Overgaard

10.20

Den internationale finansielle krise

Ordstyrer: Prorektor cand.oecon. Nina Smith

Årsager og virkninger...?

-          Subprimekrisen: Først stigende og siden faldende US huspriser

-          Skruppelløs? Belåning af hus i US og efterfølgende securitization

-          Hvem sidder med Sorteper?

-          Credit crunch og realøkonomiske konsekvenser af pegeinstitutternes tilbageholdenhed

Professor, dr.oecon. Claus Vastrup

10.50

Hvad kan regulering og pengepolitik bidrage med?

-          Kapitalkravenes og regnskabsreglernes rolle

-          Pengepolitikken og låneadgangen i centralbankerne

-          Omkostninger og redningsaktioner

-          Konsekvenser for tilsyn og indskydergaranti?

Vicedirektør, cand.polit. Anders Møller Christensen, Nationalbanken

11.15

Kaffepause: Mød dine gamle studiekammerater

11.35

Fra  lokal boligkrise til global finanskrise!

-          Subprime – symptom eller årsag?

-          Finansiel kædereaktion

-          Kriseberedskabet og bivirkningerne

-          Krisen og det danske boligmarkeds sårbarhed

Cheføkonom, cand.oecon. John Madsen, Nykredit

12.00

Diskussion og spørgsmål til formiddagens indlægsholdere

12.30

Frokost i Samfundsvidenskabelig kantine – bygning 1321

13.30

Virksomhedernes tilpasningsevne – i et samfund under omvæltning

Ordstyrer: Dekan, dr. oecon. Svend Hylleberg

Hvor meget betyder ejerskabet for virksomhedens handlemuligheder? Tre virksomhedsledere giver deres bud

-          Hvordan foretages strategiskifte eller korrigerende handling inden for strategien, når der sker pludselige ændringer fra omverden?

-          Er man tilstrækkelig reaktionsstærk?

-          Kan man forberede sig på hurtige skift

Familieejet virksomhed

Administrerende direktør, cand.oecon., ph.d. Jørgen Vig Knudstorp,

LEGO koncernen 

14.05

Kapitalfondsejet virksomhed

Administrerende direktør, cand.oecon., ph.d. Martin Lippert, MACH

14.40 Kaffepause: Mød andre cand.oecon.’er
15.05

Børsnoteret virksomhed

Administrerende direktør, cand.oecon. Anders Dam, Jyske Bank

15.40 Diskussion og spørgsmål til eftermiddagens indlægsholdere
16.10

Professor, dr.oecon. Ole Ø. Madsen afrunder dagsprogrammet

16.30 Pause
16.45 Generalforsamling
18.30 Socialt samvær over en fire retters menu med vine og avec i Studenterhuset, Toldboden, Nordhavnsgade 1, 8000 Århus C