Konferencen 1997

Oeconkonference 1997

Forandringsledelse

Tid

Lørdag den 20. september 1997

Sted

Århus Universitet, auditorium 1

 

10.00-10.40

Registrering

Kaffe og rundstykker

10.40-10.50

Velkomst

v/ Leif Thomsen, formand for Oeconforeningen

10.50-11.00

Dirigentens velkomst

v/ Jens Holmgren, cand.oecon., ph.d., organisationskonsulent hos V. Kann Rasmussen

11.00-12.30

Forandringsledelse

v/ Professor Jens Genefke, dr.oecon., Afdeling for Virksomhedsledelse, AU, og professor Steen Hildebrandt, cand.merc., ph.d., Institut for Organisation og Ledelse, HHÅ

12.30-13.45

Gennemførelse af forandringsprojekter

v/Henrik Knak, civilingeniør, HD, managementkonsulent, Price Waterhouse/Peter Matthiesen A/S

 

Med udgangspunkt i otte års praktisk erfaring med forandringsprojekter præsenterer Henrik Knak os for de værktøjer, som anvendes ved gennemførelse af forandringer. Blandt andet vil han komme ind på kritiske succesfaktorer og faldgruber.

14.45-15.45

Er det muligt at forene bevidst kulturel udvikling med effektivisering?

v/Martin Lippert, cand.oecon., ph.d., forretningsudviklingschef, Teledanmark
Erhverv

Teledanmark Erhverv har søsat Himalaya-projektet, der har til formal at koordinere virksomhedens forandringsprocesser. Gennem en præsentation af projektet diskuterer Martin Lippert de problemstillinger, der kan opstå, når en virksomhed forener effektivisering med kulturel forandring.

15.45-16.45

Forandringsprocessens konsekvenser for medarbejdere og virksomhed

v/ Lars Bjørn, cand.oecon., ph.d., direktionsassistent, Aalborg Industries Gruppen

Aalborg Industries har oplevet usædvanligt store omstillinger med hensyn til bade production og medarbejderantal. Gennem sit indlæg vil Lars Bjørn give os indblik i de vanskeligheder, som drastiske forandringer skaber dels for den enkelte medarbejders motivation og tillid og dels for ledelsens bestræbelser på at hele skårene.

16.45-17.00

Opsamling og afslutning

v/dirigenten

17.00-18.00

Årsmøde i Oeconforeningen ifølge vedtægterne

19.30

Middag på restaurant Prins Ferdinand, Den gamle By, Viborgvej 2, 8000 Århus C