Konferencen 1996

Oeconkonference 1996

Økonomistyring – Hvor er vi på vej hen?

 

Tid

Lørdag den 21. september 1996

Sted

Århus Universitet, auditorium 1

 

10.00-10.45

 

Registrering

Kaffe og rundstykker

10.45-11.00

Velkomst

v/ dirigenten, økonomidirektør Lars Torpe Christoffersen, Tele Danmark Erhverv

11.00-11.45

Økonomistyring set fra en regnskabsmæssig synsvinkel

v/ professor Poul Israelsen, Handelshøjskole Syd, Kolding
 

Økonomistyringens nuværende teoretiske og praktiske stade i Danmark inden for ”mainstream management accounting” søges identificeret ud fra begreberne: taktisk økonomistyring, Activity Based Costing, Benchmarking, Target Costing, non-finansielle præstationsmål m.fl. Sammenhængen mellem teorien og praksis
diskuteres.

12.00-12.45

Nye økonomistyringssystemers ledelses- og styringsmæssige konsekvenser

v/lektor Hanne Nørklit, Handelshøjskolen i Århus

I de senere år er en række nye økonomistyringsmodeller blevet introduceret: ABC, ABM, strategisk økonomistyring, japansk økonomistyring etc. Oplægget skitserer nogle af de ideer, der ligger i Activity Based Management og japansk regnskabsvæsen. Er der primært tale om nye regnskabsprincipper, eller stilles der også krav om ændringer i de ledelses- og styringsmæssige forudsætninger?

12.45-13.45

Frokost

 

13.45-14.30

Strategisk økonomistyring eller økonomistyringens strategi

v/adjunkt Per Nikolaj Bukh, Afdeling for Virksomhedsledelse, AU

Ofte opfattes strategisk styring som virksomhedens vedvarende overvågning og evaluering af dens strategier under hensyn til opfyldelsen af de langsigtede mål. Med udgangspunkt i dette synspunkt diskuteres økonomistyringens rolle i virksomhedens styring samt økonomistyringens samspil med andre styringssystemer.

14.45-15.30

Økonomistyring i det offentlige

v/kontorchef Bjørn Engsig, Økonomistyrelsen, Finansministeriet

 

Stigende grad af resultatorientering og decentralisering stiller nye krav til den

statslige økonomistyring. Indlægget vil fokusere på tre områder: organisering af

økonomistyringen, herunder styrkelse af det departementale og koncernledende

ansvar, styringsværktøjer, herunder kontraktstyring i den resultatrettede styring  og

nye rapporteringsinitiativer, der bidrager til en bredere, balanceret rapportering af

resultater, herunder bl.a. virksomhedsregnskaber.

15.45-16.30

Økonomistyring i en privat virksomhed

v/økonomidirektør Jens Ørhwald, Coloplast A/S

Coloplast’s økonomistyringsstrategi sigter mod at maksimere værditilvæksten af hver anvendte kapacitetsomkostning. Economic value added (EVA) – princippet sikrer styring og optimal udnyttelse af ressourceindsatsen. Indlægget vil problematisere dækningsbidragsmodellens muligheder for styring af både de variable omkostninger og kapacitetsomkostningerne.

16.30-17.00

Diskussion og opsamling

v/dirigenten

17.15-18.30

Årsmøde i Oeconforeningen ifølge vedtægterne

19.30

Middag på restaurant Kellersgaard, Frederiksgade i Århus