Konferencen 1995Oeconkonference 1995

Vejen til et effektivt arbejdsmarked i Danmark

 

Tid

Lørdag den 23. september 1995

Sted

Århus Universitet, auditorium 1

 

 

10.00-10.45

 

Registrering

Kaffe og rundstykker

 

10.45-11.00

Velkomst

v/ formanden

 

11.00-12.00

Strukturproblemer på arbejdsmarkedet

v/ professor Niels Vestergaard Nielsen, centerleder, center for

arbejdsmarkedsforskning

Arbejdsmarkedet i Danmark fungerer ikke effektivt. Indlægget vil analysere og

diskutere de strukturelle problemer såsom arbejdsløsheden, sammensætningen af

arbejdsløsheden, lønstrukturen osv. Samt komme med løsningsforslag til, hvordan

arbejdsmarkedet kan gøres mere effektivt til gavn for dansk erhvervsliv.

 

12.15-13.15

Arbejdsmarkedet og velfærdsstaten – modspil eller medspil

v/professor Peder Pedersen, Afdeling for Nationaløkonomi, AU

 

En række af de udgiftsprogrammer og skatter, der udgør en del af velfærdsstatens fundament, og som er fremkommet under de senere års beskæftigelsesproblemer, har stor indvirkning på arbejdsmarkedet. Tilsvarende kan arbejdsmarkedet i sig selv udvikle sig på en måde, der har tilbageslag på velfærdsstatens funktionsevne. Indlægget vil søge at placere nogle af de principielle problemer på dette område i en konkret dansk sammenhæng.

 

13.15-14.30

Frokost

 

13.30-15.30

Erhvervshandlingsplaner belyst gennem Århus Kommunes plan ”Vækst i

Århus”

v/lektor Mogens Dilling-Hansen, Afdeling for Virksomhedsledelse, AU

 

I hvilket omfang skal kommuner blande sig i udviklingen i det private erhvervsliv? Dette spørgsmål behandles gennem en analyse af sammenhængen mellem (lokale) realøkonomiske faktorer og beskæftigelse, erhvervslivets opfattelse af kommunal erhvervspolitik, organisationerne (såvel arbejdsgiver som –tager)’s vurdering af behovet samt en konkret analyse af kommunale initiativer.

 

15.45-16.45

Mellemledelse som strategisk faktor

v/udviklingschef Henrik W. Bendix, ph.d.

 

Er mellemledere en uddøende race? Traditionelt er mellemledere gjort til

syndebukke, når man skulle forklare og afhjælpe ”forstening” af store virksomheder.

Ny organisationsforskning føjer væsentlige nuancer til dette billede. Undersøgelser

viser, at mellemledere tillægges nye og konstruktive roller. De kan endda få stor

strategisk betydning. Emnet belyses ud fra selvoplevede eksempler.

 

16.45

Opsamling og afslutning

v/dirigenten

 

17.00-18.30

Årsmøde i Oeconforeningen ifølge vedtægterne

 

19.30

Middag på restaurant Scenario, SAS-hotel, Scandinavian Center