Konferencen 1994Oeconkonference 1994

Virksomhedens konkurrenceforhold

 

Tid

Lørdag den 10. september 1994

Sted

Århus Universitet, auditorium 1

 

 

10.00-10.45

 

Registrering

Kaffe og rundstykker

 

10.45-11.00

Velkomst

v/ formanden

 

Dirigent Marketing Manager Steen Reves, cand.oecon.

 

11.00-12.00

Om virksomhedens konkurrenceforhold generelt

v/ professor Torben M. Andersen, vismand, ØI

 

Dansk økonomi oplever i øjeblikket en konjunkturvending. Hvad er drivkraften i

denne udvikling, og hvilke muligheder er der for, at den kan omsætte sig i en varig

forbedring af den økonomiske situation? Spørgsmålene er afgørende for

virksomhedens fremtidige konkurrencesituation og behandles ved dels at se på de

kortsigtede udsigter for faktorer som løn, rente, beskatning m.m. og dels ved at se

på de mere langsigtede muligheder for at fastholde virksomhedernes

konkurrencesituation i en verden med en stadig stigende international

konkurrence.

12.15-13.15

Om konkurrencerådet

v/professor Svend Hylleberg, formand for Konkurrencerådet, ØI

 

I disse år diskuteres det at lade offentlige og private virksomheder samarbejde på nogle områder, og konkurrere på andre. Dette åbner umiddelbart for en lang række konkurrenceretslige problemer vedrørende krydssubsidiering m.v. Hvad kan der gøres for at fremme en fair konkurrence i en sådan situation?

13.15-14.30

Frokost

 

14.30-15.30

Virksomhedssamarbejde og kompetenceudvikling

v/lektor Kent Nielsen, HHÅ

 

Netværkssamarbejde og strategiske alliancer er begreber, der har vundet indpas i de seneste års strategilitteratur. Desværre er den eksisterende viden om disse samarbejdsformer ikke videre tilfredsstillende. Foredraget tager udgangspunkt i en afklaring af det alt andet end entydige begreb: samarbejdssucces. Med udgangspunkt i danske erfaringer illustreres nogle af de faktorer, der har betydning for et ”succesrigt” virksomhedssamarbejde.

 

15.30-16.45

Hvordan opnår man vedvarende konkurrencemæssige fordele

v/ph.d.-studerende Martin Lippert Rasmussen, IfV

 

Hvorfor er ngole virksomhedere mere konkurrencedygtige end andre? Hvordan

kunne japanske og sydkoreanske virksomheder på en dekade overtage førertrøjen

som de mest profitable og innovative i en lang række industrier? Tænker man i

traditionelle modeller, kan det være svært at se, hvordan virksomheder som GE,

GM og Rank Xerox, der i slutningen af 70’erne var førende på deres felt, kunne

blive indhentet af NEC, Toyota og Canon. Foredraget vil med dette udgangspunkt

handle om virksomhedens evne til at opbygge en konkurrencemæssig fordel

baseret på kompetencer snarere end på produkter.

 

16.45-17.15

Opsamling og afslutning

v/dirigenten

 

17.15-18.30

Årsmøde i Oeconforeningen ifølge vedtægterne

 

19.00

Middag på restaurant M/F Broen, Gammel Honnørkaj 7, 8000 Århus C