Konferencen 1993Oeconkonference 1993

 

Tid

Lørdag den 11. september 1993

Sted

Århus Universitet, auditorium 1

 

 

10.30-10.45

 

Registrering

 

10.45-11.00

Velkomst

v/ formanden

 

Dirigent: Professor dr. oecon. Jens Genefke

 

11.00-12.00

Fusioner – status og perspektiver

-          Succes eller fiasko for køber og sælger?

-          Ny konkurrencelovgivning?

v/ professor dr. oecon. Ole Øhlenschlæger Madsen

 

12.00-13.00

Hører teknologiske og organisatoriske forandringer sammen?

-          Fleksibilitet og medbestemmelse er to begreber, der ofte kobles sammen med indførelse af ny teknologi – er der en sammenhæng?

-          Kan man tale om nødvendige organisatoriske forandringer, når der sker ændringer i teknologien?

v/adjunkt lic. oecon. Jens Holmgren

 

13.00-13.45

Frokost

 

13.45-14.45

Pligtægteskaber, grisefester og andre slagsmål

Indlægget er om gode og dårlige konfliktsituationer i organisatoriske

interfaces – hvor afdeling møder afdeling, niveau møder niveau osv.

Sådanne interfaces er normalt kendetegnet ved, at der både er en række

(måske overordnede) fælles mål og en række modstridende mål. Arbejdet i

interfaces (møder, komiteer, udvalg) vil derfor ofte indeholde et vist mål af

naturlig eller sund konflikt. Jeg vil hovedsagelig beskæftige mig med

”usunde” konfliktsituationer – dvs. situationer hvor konfliken optrappes og

situationer hvor konflikten holdes så meget nede, at det går ud over

fællesmålene. Jeg vil give et forslag til en typologi, og jeg vil komme med et

bud på fornuftige managementstrategier over for sådanne usunde

situationer.

v/professor dr. oecon. Jens Genefke

 

14.45-15.45

Det indre marked: Status og erfaringer

-          er der stadig handelsbarrierer?

v/adjunkt cand. polit. Jens Jørgen Pedersen

 

15.45-16.00

Pause

 

16.00-17.00

Krav til det ideale interne regnskab

Professor Kaplan’s præsentation af Activity-Based Costing har genoplivet

interessen for det interne regnskab, og i flere år har modstandere og

tilhængere diskuteret på Kaplan’s præmisser. Det er på tide at spørge, om

disse præmisser er acceptable, og hvad udgangspunktet skal være for en

vurdering af det interne regnskabs grundlag og udformning.

v/professor dr.oecon. Bendt Rørsted

 

17.00

Opsamling og afslutning på konferencen

v/dirigenten

 

17.15-18.15

Årsmøde i Oeconforeningen ifølge vedtægterne

 

19.30

Middag på restaurant M/F Broen, Gammel Honnørkaj 7, 8000 Århus C