Historien

Wikipedia, 2009:
 

  • Alumne, …en tidligere studerende fra et universitet eller anden højere læreanstalt. … Medlemskab af en alumniorganisation er selvfølge blandt alumner i engelsktalende lande. I Europa er alumneorganisationerne i fuld gang med at blive mere og mere populære eftersom universiteterne modtager færre offentlige midler og bliver mere afhængige af private investeringer i deres finanser.


Oeconforeningen er stiftet i 1992. Ideen med foreninger for færdiguddannede var velkendt i særligt USA, hvor foreningerne også dengang spillede en stor rolle i universiteternes bestræbelser på at sikre private tilskud til både projektfinansiering og drift.

Økonomi på Aarhus Universitet havde et udbygget foreningsliv, og de store optagelsesårgange med op til 400 studerende i slutfirserne betød masser af studenteraktivitet i bygning 350. De to selvstændige institutter Økonomisk Institut og Institut for Virksomhedsledelse var sammen med diverse fællesfunktioner og studenterfaciliteter presset sammen i én bygning.

Oeconforeningens stiftelse var drevet af de færdiguddannedes ønske om at fastholde kontakten til tidligere studiekammerater, som spredtes over hele landet, da Århus kun kunne absorbere en brøkdel af de nyuddannede økonomer. Ved stiftelsen blev der lagt vægt på en årlig konference på universitetet med hovedvægt på indlæg baseret på institutternes forskningsresultater præsenteret i en sammenhæng med relevans for praktikerne samt en medlemsdatabase, som skulle udgives i trykt form hvert år.

Stifterne – omkring 10 kandidater som var færdige i årene 1990-1992 – havde selv et godt netværk at rekruttere fra, og institutterne accepterede ideen og udpegede hver en repræsentant som bestyrelsesmedlem som supplement til de ni generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Foreningen havde efter et par år omkring 200 medlemmer og den første Oeconkonference kunne holdes i 1993.

I september 2021 var foreningens eksistens truet, bl.a. efter at cocona-pandemien havde fremtvunget aflysning af den årlige Oeconkonference. På dette grundlag samledes en flok ’senior-oecon’er’ om at foreslå en version 2.0 af foreningens virke, og erstatte den årlige Oeconkonference med en række faglige online-morgenmøder samt to årlige, rent sociale receptioner, en i øst og en i vest. Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen 29/9 2021.