Bliv medlem

Indmeldelse i Oeconforeningen

Er du cand.oecon. og ønsker at blive medlem af Oeconforeningen, kan du se herunder, hvordan du bliver medlem.

Som medlem af Oeconforeningen bliver du optaget i foreningens medlemsdatabase, som er en del af Aarhus BSS' alumnedatabase, så Oeconforeningen og Aarhus BSS deler oplysninger med hinanden.

Opdater din profil på bss.au.dk/medlemskab, hvis du vil modtage invitationer til arrangementer og andre tilbud til dig som alumne fra Aarhus BSS.


Prisen for medlemskab af Oeconforeningen er 250 kr pr. år.
For nydimitterede cand.oecon.er er første års medlemskab gratis.

Behandling af personfølsomme oplysninger
Hverken Oeconforeningen eller Aarhus BSS videregiver under nogen omstændigheder personligt identificerbare oplysninger og lignende til tredjepart. Personligt identificerbare informationer om medlemmer indsamles kun til foreningens og Aarhus BSS' brug. E-mail, telefonnumre og joboplysninger registreres kun, hvis disse frivilligt oplyses af medlemmerne selv.

Oplysningerne bruges eksempelvis i forbindelse med invitationer til konferencer, brugerundersøgelser foretaget af foreningen og tilmelding til nyhedsbreve. Ved e-mail-nyhedsbreve og andre lignende gratis tjenester baseret på annoncering får annoncører ikke adgang til afgivne oplysninger.

Medlemsoplysninger bliver slettet ved opsigelse af medlemskab.

Hvordan bliver jeg medlem?

Send følgende oplysninger i en e-mail til Oeconforeningen:

  • Navn
  • E-mail
  • Mobiltelefon
  • Adresse (privat)
  • Arbejdsgiver/virksomhed
  • Jobtitel
  • Fødselsdato
  • Startår
  • Dimissionsår

E-mail: oeconforeningen.aarhus@gmail.com

Oeconforeningen

v/Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Institut for Økonomi
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V

Husk at opdatere Oeconforeningen, hvis du senere får nyt job eller skifter e-mail-adresse, eller hvis du flytter til en ny adresse.