Indkaldelse til Årsmøde 2021

Oeconforeningens bestyrelse indkalder hermed til årsmøde jf. vedtægterne.

På grund af aflysningen af dette års Oeconkonference afholder vi årsmødet virtuelt sidst i september, hvor den afgående bestyrelse vil give status på året der gik og forhåbentligt, med nye interesserede, kan der dannes en ny bestyrelse.

Tid: Onsdag den 29. september 2021. Kl. 19:30

Sted: Online møde – Link tilføjes i ugen op til.


Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Bestyrelsens beretning

5) Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab

6) Fastlæggelse af kontingent

7) Behandling af indkomne forslag

8) Valg af bestyrelse på 9 kandidater, samt meddelelse om den økonomiske faggruppes repræsentanter

9) Valg af revisorer blandt medlemmerne, men uden for bestyrelsen

10) Eventuelt


På bestyrelsens vegne

Thomas Stauning

Cand.oecon., formand