Formandens beretning

Formandens beretning

Bestyrelsen har i år valgt at sætte fokus på, at


•    Styrke samarbejdet med Institut for Økonomi.
•    Øge kendskabet til Oeconforeningen både blandt studerende og færdiguddannede cand.oeconer.
•    Skabe rammerne for en attraktiv Oeconkonference som midtpunkt for Oeconforeningens aktiviteter.

Samarbejdet med Institut for Økonomi
Vi har igen i år fra Oeconforeningens side oplevet et godt og positivt samarbejde med Institut for Økonomi. Dette er dels sket gennem deltagelse af instituttets repræsentanter i bestyrelsen og dels gennem deltagelse af institutleder Per Baltzer Overgaard og kommunikationsansvarlig Bibiana Paluszewska. Blandt konkrete tiltag har vi aftalt, at Institut for Økonomi stiller sekretariatshjælp til rådighed for Oeconforeningen og tilsvarende har bistået med at hoste Oeconforeningens hjemmeside www.oeconforeningen.dk.

Kendskabet til Oeconforeningen
Vi har i år haft et særligt fokus på at øge kendskabet til Oeconforeningen blandt både studerende og færdiguddannede.

Deltagelse i arrangementer
Dette har vi igen i år varetaget ved at deltage i de to halvårlige dimissionsarrangementer for cand.oeconer. Desuden har vi også været repræsenteret på Spækhuggermessen.

Oeconprisen
Et nyt tiltag er indstiftelsen af Oeconprisen på 15.000 kr., som blev overrakt for første gang ved Oeconkonferencen 2010 og fremover overrækkes hvert år. Prisen tildeles til en nydimitteret cand.oecon., som har udmærket sig både ved faglig dygtighed og ved aktiv deltagen i studenteraktiviteter på Instituttet.
Det har været muligt for både studerende og undervisere ved Institut for Økonomi at indstille kandidater til Oeconprisen.
Oeconprisen er i 2011 sponsoreret af SEB.

Æresmedlemmer
Ved årsmødet i 2010 blev et vedtægtsforslag besluttet, som åbner op for muligheden for at udnævne æresmedlemmer.
Bestyrelsen har i dette foreningsår besluttet at udnævne et æresmedlem, som vil blive offentligtgjort i forbindelse med årsmødet 2011.

Oeconkonferencen
Bestyrelsen har den opfattelse, at Oeconkonferencen er Oeconforeningens primære faglige aktivitet. Vi har tidligere også inviteret til gå-hjem møder med blandt andet virksomhedsbesøg. Imidlertid har interessen for disse møder været blandet. En af årsagerne er, at Oeconforeningens gå-hjem møder ikke væsentligt adskiller sig fra det store udvalg af lignende arrangementer, som vores medlemmer har mulighed for at deltage i i andre fora.

Oeconkonferencen er derimod unik, fordi den kombinerer fagligt inspirerende indlæg med muligheden for at genopleve studietiden og netværke på tværs af mange oecon-årgange. Vi har derfor besluttet, at vi ikke vil fokusere på at arrangere gå-hjem møder, men derimod sætte resurserne ind på at sikre de bedst mulige rammer for Oeconkonferencen.

I 2010 var temaet ”Hvad skal Danmark leve af”, som med 150 deltagere er den bedst besøgte i Oeconkonference nogensinde.

Også i år forventes god tilslutning om årets Oeconkonference, som har temaet ”Hvordan balanceres offentlige og private aktiviteter i Danmark”.

Tak for et godt år.

På bestyrelsens vegne


Susanne Møllegaard
Formand