Bestyrelsen

Navn

Mail

Bestyrelsespost

Charlotte Korsager Winther

ckw@veluxfoundations.dk

Formand

Rikke Andersen

rikkeka@gmail.com

Næstformand

Per Dalbjerg

perdalbjerg@gmail.com    

Kasserer

Henrik Ørholst

henrik.orholst@gmail.com

Eventansvarlig

Peter Bang

peter-bang@outlook.com

Mark Luscombe

mark.luscombe@seb.dk

Thomas Stauning

thomasstauning@me.com

Michael Svarer

msvarer@econ.au.dk

AU-repræsentant

Jonas Maibom

maibom@econ.au.dk

AU-repræsentant