Aktiviteter

For at leve op til formålet fokuserer Oeconforeningen på følgende centrale aktiviteter:

Oeconkonferencen

Oeconkonferencen afholdes på Aarhus Universitet hvert år en lørdag i september måned. Oeconkonferencens program er professionelt sammensat med en cocktail af indlæg fra erhvervsfolk og forskere fra Institut for Økonomi inden for et høj-aktuelt emne, hvor der er plads til både at blive inspireret og engagere sig i debatten. Konferencen afsluttes vanen tro med en god og hyggelig middag.

Kontakt mellem Institut for Økonomi og færdige cand.oecon.’er

Oeconforeningen er omdrejningspunktet for kontakten mellem Institut for Økonomi og færdige cand.oecon.’er.

Oeconforeningen kan fx hjælpe med at formidle kontakt, hvis du står over for at skulle ansætte økonomer både ved faste jobs og ved studenterjobs. Eller hvis din virksomhed kunne være interesseret i at blive case i en bachelor eller specialeopgave.

Rabat til medlemmer

Gennem dit medlemskab i Oeconforeningen kan du opnå rabat på relevante kurser og konferencer for cand.oecon.er. Pt. har vi indgået aftaler med Aarhus BSS, DJØF, MBCE og Center for Ledelse (CfL).

Du kan læse mere om de arrangementer, som bliver udbudt af vores samarbejdspartnere:


Aarhus BSS

DJØF efteruddannelse

Center for Ledelse

Hjemmeside

Oeconforeningens hjemmeside udgør den centrale platform for foreningens kommunikation. Her finder du oplysninger om Institut for Økonomi, Oeconforeningen, årets Oeconkonference og den helt centrale medlemsdatabase.