Aktiviteter

På foreningens årsmøde 29/9 2021 stod en lille flok (gamle) idealister frem med skitsen til en plan, der havde til formål at iføre foreningen lidt andre klæder. Og forslaget inkl. ny bestyrelse blev vedtaget. I korte træk går det ud på:

  • NYT: 8-10 "Det-taler-vi-om"-online-morgenmøder med topprofilerede oecon'er, uden PowerPoints - fx brandvarme vismandsrapporter, børsnoteringer, forretningshemmeligheder // To årlige/festlige eftermiddagsreceptioner som rent sociale arrangement (på en hverdag), forår i Aarhus, efterår i København // Årets æres-oecon
  • YT:  Oeconkonferencen som et heldags-alt-i-ét-lørdagsarrangement
  • BEHOLD: Årets nyuddannede cand.oecon. // Top-faglighed // Tværfaglighed // Business // Pleasure
  • MERE: Medlemmer // Mening // Mingling

Det-taler-vi-om-online-morgenmøder

Det mest markante og lettilgængelige nye tiltag er online morgenmøder. De ligger alle i tidsrummet kl. 8-9.00 og gennemføres via Teams. Programmet er enkelt og skarpt, kan passes ind i en travl hverdag - og PowerPoint er bandlyst.

Aktuelle morgenmøder, deltagelse og tilmelding

Se oversigten over aktuelle morgenmøder (NemTilmeld). Du skal være medlem af Oeconforeningen for at deltage - derefter er det helt gratis. Kontingentet kan betales ved tilmelding af arrangementet - nemt! 

Eftermiddagsreceptioner - forår og efterår

Et endnu uprøvet koncept, som kun bliver en succes, hvis du bakker op - og møder op. Ideen er i virkeligheden taget fra den hedengangne Oeconkonference, hvor det altid var det sociale element, der scorede højest i evalueringerne. Vi vil gerne se både gamle og nye oecon'er, netværke og lade skuldrene sænke sig lidt - som man jo kan, når man er i godt selskab. Derfor lægger vi et rent socialt element ind i form af en eftermiddagsreception - i det klassiske fredagsbarstidsrum. Tanken er, at der skal være en forårsreception i Aarhus BSS' lokaler på Fuglesangs Allé og en 'Københavner-reception' i efteråret - hér vil stedet variere.

Mere/løbende info. om tid og sted finder du på NemTilmeld - det er også hér, du melder dig til receptionen - ganske gratis!

Kontakt mellem Institut for Økonomi og færdige cand.oecon.’er

Oeconforeningen er omdrejningspunktet for kontakten mellem Institut for Økonomi og færdige cand.oecon.’er.

Oeconforeningen kan fx hjælpe med at formidle kontakt, hvis du står over for at skulle ansætte økonomer både ved faste jobs og ved studenterjobs. Eller hvis din virksomhed kunne være interesseret i at blive case i en bachelor eller specialeopgave.

Rabat til medlemmer

Gennem dit medlemskab i Oeconforeningen kan du opnå rabat på relevante kurser og konferencer for cand.oecon.er. Pt. har vi indgået aftaler med Aarhus BSS, DJØF, MBCE og Center for Ledelse (CfL).

Du kan læse mere om de arrangementer, som bliver udbudt af vores samarbejdspartnere:


Aarhus BSS

DJØF efteruddannelse

Center for Ledelse

Hjemmeside

Oeconforeningens hjemmeside udgør den centrale platform for foreningens kommunikation. Her finder du oplysninger om Institut for Økonomi, Oeconforeningen, årets Oeconkonference og den helt centrale medlemsdatabase.