Aktiviteter

På foreningens årsmøde 29/9 2021 stod en lille flok (gamle) idealister frem med skitsen til en plan, der havde til formål at iføre foreningen lidt andre klæder. Og forslaget inkl. ny bestyrelse blev vedtaget. I korte træk går det ud på:

  • NYT: To årlige/festlige eftermiddagsreceptioner som rent sociale arrangement (på en hverdag), forår i Aarhus, efterår i København // 8-10 "Det-taler-vi-om"-online-morgen-events med topprofilerede oecon'er, uden powerpoints - fx brandvarme vismandsrapporter, børsnoteringer, forretningshemmeligheder // Årets æres-oecon
  • YT:  Oeconkonferencen som et heldags-alt-i-ét-lørdagsarrangement
  • BEHOLD: Årets nyuddannede cand.oecon. // Top-faglighed // Tværfaglighed // Business // Pleasure
  • MERE: Medlemmer // Mening // Mingling

Kontakt mellem Institut for Økonomi og færdige cand.oecon.’er

Oeconforeningen er omdrejningspunktet for kontakten mellem Institut for Økonomi og færdige cand.oecon.’er.

Oeconforeningen kan fx hjælpe med at formidle kontakt, hvis du står over for at skulle ansætte økonomer både ved faste jobs og ved studenterjobs. Eller hvis din virksomhed kunne være interesseret i at blive case i en bachelor eller specialeopgave.

Rabat til medlemmer

Gennem dit medlemskab i Oeconforeningen kan du opnå rabat på relevante kurser og konferencer for cand.oecon.er. Pt. har vi indgået aftaler med Aarhus BSS, DJØF, MBCE og Center for Ledelse (CfL).

Du kan læse mere om de arrangementer, som bliver udbudt af vores samarbejdspartnere:


Aarhus BSS

DJØF efteruddannelse

Center for Ledelse

Hjemmeside

Oeconforeningens hjemmeside udgør den centrale platform for foreningens kommunikation. Her finder du oplysninger om Institut for Økonomi, Oeconforeningen, årets Oeconkonference og den helt centrale medlemsdatabase.