People

Mindeord - Kim Allan Andersen

Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om, at vores kære kollega, Professor Kim Allan Andersen pludselig var afgået ved døden den 20. januar 2021 i en alder af blot 64 år.

Kim Allan Andersen
Kim Allan Andersen Photo: AU

Kim Allan blev uddannet som cand.scient.oecon (matematik-økonomi) i 1984 ved Aarhus Universitet, og efter et par år som systemkonsulent ved Landbrugets EDB-center startede han sine ph.d.-studier i operationsanalyse ved Institut for Matematiske Fag, hvorfra han blev ph.d. i 1990. Indtil 2003 var han ansat ved Matematisk Institut først som adjunkt, senere som lektor, inden han blev ansat som professor ved Handelshøjskolen i Aarhus, som senere blev fusioneret med Aarhus Universitet, hvor han var ansat ved Institut for Økonomi til sin død. I en årrække var Kim Allan en del af institutledelsen i sin egenskab af sektionsleder for logistik.

Kim Allan var som underviser utrolig vellidt. Han underviste i en lang række fag omhandlende matematisk modellering, optimering samt produktions- og transportplanlægning. Hans forelæsninger foregik typisk uden brug af noter, hvilket affødte stor respekt blandt de studerende, hvilket også gjorde ham til en særdeles vellidt specialevejleder. Han havde en evne til at formidle svært tilgængeligt stof klart, præcist og pædagogisk, og gennem sin karriere modtog han flere undervisningspriser. Kim Allans popularitet som vejleder var enestående; i løbet af et år vejledte han ofte mere end 10 specialer og et utal af bachelor- og praktikrapporter. Flere hundrede kandidater har haft Kim Allan som vejleder gennem årene, ligesom han har været ph.d.-vejleder for adskillige ph.d.-studerende.

Som forsker var Kim Allan internationalt anerkendt, og han har skrevet artikler sammen med adskillige internationale topforskere. Han var populær som sparring i forskningssamarbejder, og havde mere end 20 forskellige medforfattere på sine publicerede arbejder. Hans forskning er publiceret i flere top-tidsskrifter, såsom Management Science, INFORMS Journal on Computation, European Journal of Operational Research, Transportation Science og Mathematical Programming. Blandt hans væsentligste videnskabelige bidrag kan nævnes hans forskning inden for stokastisk optimering og multi-kriterie optimering, hvor han har leveret både dybe teoretiske resultater samt mere praktisk anvendelige løsninger på komplekse problemstillinger. Kim Allan søgte aldrig at besvare de nemme spørgsmål, men kastede sig ud i videnskabelige spørgsmål, som endnu ikke var velstuderede, og bidrog derved markant til grundforskningen inden for operationsanalyse og matematisk optimering. Kim Allans ukuelige nysgerrighed og lyst til at studere de dybere sammenhænge vil derfor stå tilbage som et monument over hans karriere.

Kim Allan var en dybt respekteret videnskabsmand og kollega på vores institut. Vi vil huske ham som den altid venlige, rolige og eftertænksomme kollega, der helst lyttede, og når han talte var det velovervejet og betænksomt. Han udviste altid professionalisme, ordentlighed, beskedenhed og en uselvisk tilgang til problemløsning. Disse personlige egenskaber og kvaliteter vil blive savnet.

Kim Allans plan var at lade sig pensionere til sommer, hvor han ville fylde 65 år. Han havde glædet sig til at få tid til at dyrke sin store interesse for lystfiskeri, og særligt fiskeri efter laks i Skjern Å. Det skulle han desværre ikke få mulighed for. 

I Kim Allans ånd vil det være passende at afslutte med et citat fra lystfiskernes bibel “The Compleat Angler” af Izaak Walton: 

“For angling may be said to be so like the Mathematics, that it can never be fully learned; at least not so fully, but that there will still be more new experiments left for the trial of other men that succeed us.” Izaak Walton, The Compleat  Angler, 1653.

Vore tanker går til Kim Allans familie og hans kone, Birte.

Æret være Kim Allan Andersens minde.

Sune Lauth Gadegaard        Lars Relund Nielsen            Niels Haldrup

Aarhus, 27 januar 2021