TrygFonden Seminars

TrygFonden's Child Research Seminar Series: Flemming Balvig, Københavns Universitet

Title: Er børn og unge blevet (mere) lovlydige?

Info about event

Time

Thursday 29 January 2015,  at 12:00 - 13:15

Location

Fuglesangs Allé 4, building 2621, room B4

Title: Er børm og unge blevet (mere) lovlydige?

I oplægget  gennemgås den foreliggende dokumentation og forskning vedrørende udviklingen i børne- og ungdomskriminaliteten i Danmark, med fokus på de seneste halve snes år. Hvordan kan udviklingen - eller manglen på samme - forklares?

Hvorfor begår unge ikke/mindre kriminalitet?

The seminar is a lunch seminar (lunch is on the house) -

please sign up by e-mail to Centre Secretary Mette Vad Andersen