Studerende sætter tal på indvandrernes værdi for dansk eksport

Udenlandsk arbejdskraft udgør et stort uudnyttet potentiale for dansk erhvervsliv. Et nyt kandidatspeciale fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences viser, at en enkelt indvandrer kan skabe eksportværdi for 166.000 danske kroner.

To studerende fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences viser i nyt speciale, at Danmark kan forvente en eksportstigning i milliardklassen, hvis man bliver bedre til at udnytte indvandreres kompetencer og viden.

Resultaterne i specialet viser, at en stigning i antallet af indvandrere på ca. 12.000 individer vil medføre en øget eksport på over to milliarder danske kroner svarende til cirka 166.000 danske kroner pr. indvandrer.  Eksportgevinsten kan realiseres ved at udnytte den øgede indvandring optimalt. Sammenhængen skyldes, at indvandrere besidder unikke kompetencer i forhold til deres hjemland, som kan være med til at nedsætte handelsbarriere og friktioner på eksportmarkederne.

- Der er et stort uudnyttet potentiale for danske virksomheder, som bare venter på at blive brugt. Ved at udnytte de ressourcer som vores immigranter har, vil virksomhederne komme ind på nye markeder langt nemmere, siger stud.cand.merc. i International Economic Consulting, Simon Weinberger.

Sammen med Samuel Michael Olsen står han bag kandidatafhandlingen: ”Immigrants as Economic Integrators – Evidence from Denmark”. De to studerende forsvarede deres resultater til kandidateksamen onsdag den 28. marts. Her blev de belønnet med topkarakteren 12.

Opfattelsen af indvandrere som en ressource til at forøge dansk eksport har hidtil ikke været et fokuspunkt fra hverken politisk hold eller erhvervslivet.

- I Danmark ser man immigration som en omkostning for samfundet. Den opfattelse skal vi have ændret og i stedet fokusere på immigration som en del af løsningen på de økonomiske udfordringer, Danmark står overfor, siger Samuel Michael Olsen.

Vi skal lære fra Sverige

I afhandlingen undersøger Simon Wienberger og Samuel Michael Olsen, hvordan andre lande har formået at udnytte immigrationspotentialet, og her er især den svenske tilgang et forbillede.

- I Sverige fokuserer man på at organisere og tilgængeliggøre indvandreres kompetencer og viden i form af et immigrationsnetværk, siger Simon Weinberger og forklarer, at virksomhederne har mulighed for at søge efter præcis de kompetencer, som de har brug for for at komme ind på et ønsket marked.

Både Simon Weinberger og Samuel Michael Olsen ser dette tiltag som en optimal løsning

- Den viden og de kompetencer som indvandrere har, skal samles, organiseres og gøres tilgængelig for danske virksomheder. Formålet er at binde virksomhederne og udenlandske arbejdstagere sammen og derigennem opnå en større informationsspredning, forklarer Samuel Michael Olsen.

Lige til højrebenet

De to kommende kandidater får fuld opbakning af deres vejleder, Philipp Schröder, professor i økonomi fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences:

- Specialet viser, at der er en klar kanal til at fremme danske virksomheders eksport, som ligger lige til højrebenet, siger Philipp Schröder, som desuden giver de to kandidatstuderende rosende ord med på vejen:

- Det er imponerende, at vores studerende kan skabe så håndgribelige resultater. De bidrager til samfundsdebatten ved at fortælle os, hvor stor effekten er. Det kan ikke slås op nogen andre steder, siger Philipp Schröder.

Yderligere oplysninger

 

Philipp Schröder, professor i økonomi
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.
Institut for økonomi:
Telefon: +45 8948 6392
Mobil: +45 2311 9527
E-mail: psc@asb.dk
Web

Samuel Michael Olsen, stud.cand.merc. i International Economic Consulting
Telefon: +45 2287 1895
Mail: sambo2708@hotmail.com

Simon Weinberger, stud.cand.merc. i International Economic Consulting
Telefon: +45 2395 5764
Mail: weinberger84@gmail.com