Ny model skal give bedre forståelse af pris-dynamikken på råvaremarkeder

Med udgangspunkt i modeller fra fysikkens og matematikkens verden vil forskere nu udvikle en ny modelklasse til empirisk korrekt beskrivelse af pris-dynamikken på råvaremarkeder. Det interdisciplinære projekt har modtaget en bevilling på 3 millioner kroner fra Aarhus Universitet.

Med en bevilling på 3 millioner kroner fra AU Ideas har en gruppe af forskere fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences og Science and Technology sat sig for at udvikle den matematiske forståelse og undersøge den empiriske relevans af en ny type stokastiske modeller (modeller for processer, hvor tilfældigheder spiller en afgørende rolle – red.). De såkaldte Ambit processer, som har fundet anvendelse blandt andet inden for fysikken for turbulens, er ideelle som prismodeller, og kan udvikles så de hjælper virksomheder med at lave bedre risikostyring på råvaremarkederne.  

- Projektet har primært grundforskningsmæssig karakter, og retter sig således mod udviklingen af den matematiske analyse af denne modeltype, samt de økonometriske aspekter som en praktisk anvendelse nødvendiggør, siger Asger Lunde, professor i økonomi og leder af projektet.

Han tilføjer:

- På sigt forventer vi, at modellen kan bruges af virksomheder, som vil sikre sig mod fremtidige usikkerheder omkring prisen på råstoffer. Virksomheder som DONG Energy, Vestas og Mærsk forventes at kunne drage nytte af modellen, da de er afhængige af handel med råstof i deres daglige drift.

Eksisterende modeller er ikke gode nok
Der findes i forvejen modeller, som kan bruges til prisfastsættelse på råvaremarkeder, men specielt på elektricitetsmarkeder er de ikke gode nok. Ifølge Asger Lunde er de eksisterende modeller nemme at bruge rent matematisk, men de er ikke i stand til at indregne specifikke karakteristika ved produktet:

- De eksisterende modeller er opbygget så de har en simpel matematisk håndterbarhed. De tager derfor ikke hensyn til, hvordan der handles på markederne, og hvordan agenterne agerer, forklarer Asger Lunde og tilføjer:

- Vores mål er at udvikle en modelklasse, som er bedre til at indfange virkelighedens mange facetter. Hvordan den konkret kommer til at se ud, arbejder vi hårdt på.

Fakta om projektet:
- Bevillingen til projektet kommer fra AU IDEAS, som er et samarbejde mellem Aarhus Universitets forskningsfond og Universitetsledelsen, der skal hjælpe visionære og originale projektideer frem mod fuld udfoldelse.

- Projektet er lokalt centreret omkring forskere fra CREATES og Thiele Centre. Gruppen omfatter på nuværende tidspunkt 10 personer inklusiv ph.d.-studerende.

- Målet med projektet er at udvikle den matematiske analyse af Ambit processer, samt de økonometriske aspekter, som vil muliggøre praktisk anvendelse af disse på råvare priser.

- Som led i projektet er der købt en stor database, som indeholder informationer om alle handler på de amerikanske futures-markeder siden 1978.

- Der er allerede ansat to internationale post doc forskere fra hhv Finland og Japan, der skal arbejde med de grundforskningsmæssige aspekter. Der er planlagt en workshop i efteråret, samt en større konference senere i forløbet.

- Projektet strækker sig over fire år og er et samarbejde mellem flere udenlandske universiteter. Specifikt er der bl.a. i gangværende projekter med forskere fra Heidelberg University, Oslo University og Imperial College London.

Yderligere oplysninger:

 Asger Lunde

Asger Lunde, professor i økonomi
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, CREATES

Institut for Økonomi:
Telefon: +45 8716 5297
Mobil: +45 5190 0977

E-mail: alunde@econ.au.dk
Web: http://pure.au.dk/portal/en/alunde@creates.au.dk