BSS-forsker bistår i serviceeftersyn af dansk udenrigspolitik

Philipp Schröder, professor ved Aarhus BSS, er blevet inviteret til at deltage i en ny følgegruppe, som skal hjælpe med at se dansk udenrigspolitik efter i sømmene. Det er en vigtig opgave på et tidspunkt, hvor verdensøkonomien står midt i fundamentale forandringer, siger han.

Dansk udenrigspolitik har behov for løbende at blive opdateret for at tage højde for en ny globaliseret virkelighed, hvor for eksempel erhvervslivets evne til at koble sig til verdensmarkedet betyder mere end nogen sinde før. Det siger Philipp Schröder, professor i økonomi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet og nyudnævnt medlem af en følgegruppe, der skal assistere med rådgivning og ekspertbistand i et omfattende eftersyn af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gruppen, der har 20 medlemmer med hver deres ekspertise, skal bistå ambassadør Peter Toksøe-Jensen, som skal udfærdige en afsluttende rapport inden maj næste år. Vi har talt med Philipp Schröder, der er fra Tyskland men har boet i Danmark i de seneste ti år, om hans forventninger til arbejdet i ekspertgruppen og hvad han ser som de største udfordringer for en lille, åben økonomi i en stor og omskiftelig verden.

Du er med som ekspert i udenrigsøkonomi?

”Med et fint ord kalder man det også for economic diplomacy. Udenrigspolitik har selvfølgelig meget med sikkerhedspolitik og forsvarspolitik at gøre, men til min store glæde har man i de seneste år løftet denne ’economic diplomacy’ tanke yderligere i Danmark. For en lille åben økonomi er det selvfølgelig en vigtig søjle for udenrigspolitik.”

Hvorfor er economic diplomacy vigtigt for Danmark?

”Dansk økonomi ville ikke være dansk økonomi, hvis ikke den havde været i stand til at koble sig til den globale økonomi. Det er en realisering af, at man er en lille åben økonomi. For en mindre økonomi har omverdenen og vores økonomiske opkobling til verden måske større betydning, end den ville have haft for større økonomier.”

Er der tradition for at se det på den måde i Danmark?

”Det er klart taget til i de år, jeg har fulgt med i dansk politik. Der er kommet en bred erkendelse af, at globalisering ikke er noget, man vælger fra eller til. Globaliseringen er der, og det har været godt for Danmark. Men det kræver også en fokus på politisk hold, og jeg tror, man stille og roligt i de seneste år har erkendt, at det er berettiget at tænke økonomiske interesser og erhvervsinteresser ind i udenrigspolitikken. Det er en trend, vi har set mere og mere af, også i andre lande.”

Vil udvalget sætte et synligt aftryk på udenrigspolitikken?

”Det kan glæde mig, at man i den grad er villig til at inddrage eksperter både fra forskningsinstitutioner og interesseorganisationer. Men det skal ikke være eksperter, som træffer beslutninger. Følgegruppen kan bidrage til, at det politiske system kan træffe en informeret beslutning. Det er vigtigt, ikke mindst på dette politikområde, som er så komplekst.”

Hvad er de største udfordringer for dansk udenrigspolitik, hvis vi ser specifikt på dit område, economic diplomacy?

”Den største udfordring er, at verdens økonomiske tyngdepunkt flytter sig, og det har det gjort stille og roligt de sidste 10-15 år. Det gør det i helt geografisk forstand. Oprindelig lå verdens økonomiske tyngdepunkt et sted i Atlanterhavet mellem USA og Europa. I dag er det ved at flytte sig til Asien. Og det skal man forholde sig til. Det er den ene vigtige pointe. Den anden vigtige pointe er, at måden erhvervslivet agerer på i den globaliserede virkelighed i dag er anderledes end for 20 år siden. Bare se sådan noget som outsourcing, ingeniører og CEOs, der krydser landegrænser, eller virksomheder der ejes på kryds og tværs i multinationale koncernstrukturer. Derfor skal der også en fornyelse til i de rammebetingelser, som erhvervslivet agerer under. Det er nyttigt, at man også tænker på det udenrigspolitiske område, der har at gøre med kommercielle interesser.”

Har du bud på, hvad man konkret kan gøre for at indstille sig på den nye virkelighed?

”Man kan spørge: Hvem kan koble os til omverdenen? Det kan alene dansk erhvervsliv. Den Netflix-film, du så sidste weekend, og den mobiltelefon, du har i lommen, er noget udlandet har sendt til os. Og det sender det kun, fordi vi sender noget retur. Der skal Legoklodser den anden vej, eller virksomhedsrådgivning, eller hvad vi nu kan sælge til omverdenen. Det er mit håb, at den nye udenrigspolitiske strategi fortsat vil sikre det rette politisk rammebetingelser og en politik, der kobler os til den globale markedsplads.”