Aarhus Universitet først med en Master i Financial Management

Aarhus Universitet, Business and Social Sciences udbyder som det første universitet i Danmark en Master i Financial Management fra september. Der er ingen tilsvarende lederuddannelse i Danmark.

Danske ledere har hidtil søgt til udlandet for at efteruddanne sig på det finansielle område, men fra september 2012 er Danmarks første Master i Financial Management en realitet.

Uddannelsen er målrettet ansatte, der arbejder med finansielle problemstillinger, såvel i den finansielle sektor som i private og offentlige virksomheder, og den skal ses som en overbygning på en eksisterende HD eller kandidatuddannelse. Master i Financial Management  henvender sig derfor ikke kun til medarbejdere i finansielle virksomheder, men også til f.eks. økonomichefer, regnskabschefer, controllers, revisorer, advokater eller andre, der arbejder med finansiering:  

? Studerende på Master i Financial Management på Aarhus Universitet vil få en uddannelse, der gør dem i stand til at træffe finansielle beslutninger på allerhøjeste ledelsesniveau. Det gør uddannelsen til et godt supplement til for eksempel en HD eller Cand. Merc.  såvel i Finansiering som i andre erhvervsøkonomiske eller erhvervsjuridiske fagområder, siger Michael Christensen, studieleder for Master i Financial Management (FIMA) på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

Inspiration fra udlandet  

Inspirationen kommer fra udlandet, hvor de fleste førende business schools har en ledelsesuddannelse inden for finansiering, for eksempel London Business School og Tilburg University i Holland.

? I Danmark har vi hidtil haft flere generelle ledelsesuddannelser med finansieringsfag som en del af uddannelsen, men ikke en uddannelse med rene finansieringsfag. Nu er tiden moden, siger studieleder Michael Christensen og uddyber: 

? Internt i virksomhederne har man længe været nødt til at efteruddanne medarbejderne, fordi der ikke fandtes en videreuddannelse på masterniveau inden for finansiering, , så vi kommer helt klart til at udfylde et hul på uddannelsesområdet.

Ny pædagogik

Uddannelsen er forskningsbaseret, og har fokus på at give de studerende kompetencer til at kunne træffe beslutninger om konkrete finansielle problemstillinger. Som noget nyt introduceres blended-learning, hvor undervisning på universitetet kombineres med e-læring. Al undervisning er projekt-baseret med afsæt i konkrete cases, og de traditionelle forelæsninger er afløst af teamwork, hvor professorerne i stedet faciliteter og coacher de studerende.  

Fakta om uddannelsen

Målgruppen er ansatte i pengeinstitutter, men også økonomichefer, regnskabschefer, controller, revisorer, advokater eller andre, der arbejder med finansiering og som stiler efter en karriere som finansiel lederpå højeste ledelsesniveau. Ud over en baggrund som HD´er eller kandidat, skal den studerende have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse for at blive optaget.

Uddannelsesstart september 2012. Der er ansøgningsfrist den 1. juni 2012.

Uddannelsen finder sted på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

 

Kontakt

 Michael Christensen

Michael Christensen, Studieleder
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Institut for Økonomi
Mail: mic@asb.dk
Telefon: 21 99 86 97