Årets cand.oecon. er kåret på Aarhus Universitet

Kasper Vinther Olesen er kåret som årets nyuddannede cand.oecon. ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Han fik overrakt prisen på 15.000 kroner for sit store arbejde for at fremme studiet.

Kasper Vinther Olesen får overrakt SEB-prisen til årets cand.oecon. 2012 af Mark Luscombe fra SEB, der også har sponsoreret prisen.

Lørdag den 29. september kårede oecon.-foreningen årets nyuddannede kandidat i økonomi fra Aarhus Universitet. Prisen på 15.000 kroner blev givet til Kasper Vinther Olesen, der får prisen for sit store faglige og sociale engagement i studiet.

? Det er en kæmpe personlig ære og anerkendelse fra en alumneforening, der rummer så meget substans at vinde denne pris, siger Kasper Vinther Olesen ved overrækkelsen og fortsætter:

? Jeg synes, det er vigtigt også at have en realistisk forståelse for en relevant anvendelse af den gode faglige ballast, vi får på studiet. Derfor har jeg også valgt at engagere mig på såvel studiet som i studenterforeningerne.

Kasper Vinther Olsen er uddannet cand.oecon. i 2011 og skriver nu ph.d. inden for energiområdet ved Institut for Økonomi. Derudover er han tilknyttet CREATES – Center for Research in Econometric Analysis of Time Series. Han fik ideen til sin ph.d. i forbindelse med et studiejob i et energiselskab.

Målrettet arbejde for medstuderende
Morten Amtrup, cand.oecon., direktør og stifter af oecon.-prisen, er formand for bedømmelsesudvalget, der har valgt vinderen blandt dette års kandidater. Han betoner følgende bedrifter, der har haft indflydelse på nomineringen:

? Kasper udmærker sig udover det faglige også ved stærke personlige karakteristika. Mange kan sætte ting i søen, men Kasper har også organisationstalentet til at drive det, så Kasper har kort sagt hele pakken.

Kasper Vinther Olesen har løbende undervist i løbet af sit studie og ageret som tutor to gange. Derudover har han været medstifter af to studenterforeninger:

1) Finance and Consulting Club Aarhus (tæller i dag næsten 500 medl. og mere end 20 partnerskaber med virksomheder. Arbejder for at fremme de oecon.-studerendes tilknytning til erhverslivet)

2) Aarhus Symposium (et årligt symposium. Afholdes for 2. gang den 2. Nov. 2012)

SEB-prisen overrakt på Oeconkonferencen 2012
SEB-prisen til årets cand.oecon overrækkes på Oecon.-konferencen, der hvert år i september samler alumner fra økonomi på Aarhus Universitet.

Prisen var tidligere et privat sponsorat, men er nu for andet år i træk sponsoreret af SEB.

? Vi sponsorerer prisen, fordi vi føler, det er vigtigt at profilere os over for de oecon.-studerende, fordi mange af dem jo skal ud og arbejde i erhvervslivet, afslutter Mark Luscombe fra SEB.

FAKTA
Dette års tema for Oecon.-konferencen var Globalisering og Vækst. Oplægsholderne var alle cand.oecon.’er; forskere fra instituttet samt ansatte i både den offentlige og private sektor.

Oecon.-foreningen arbejder på at skabe et fagligt og socialt netværk for cand.oecon.’er på tværs af årgange og brancher, og fastholde kontakten til instituttet. Oecon.-konferencen er faglig relevant for færdiguddannede cand.oecon.’er, men holdes i uformelle og sociale rammer. Arrangementet kulminerer i kåringen af årets nyuddannede cand.oecon. og en festmiddag.

Yderligere oplysninger

Kasper Vinther Olesen
Vinder af SEB-prisen til årets cand.oecon. 2012
Telefon:  22819919

Morten Amtrup
Bestyrelsesmedlem Oecon.-foreningen, Aarhus Universitet
Telefon: +45 30 23 94 67
E-mail: amtrup@post.tele.dk