Velfærdsstatens kommende styrmænd

Statskundskab og Økonomi på Aarhus Universitet har skabt en ny fælles bacheloruddannelse. "Offentlig Politik og Økonomi" optager de første studerende i år. De studerende bliver uddannet til at planlægge store offentlige projekter i en fremtid med svære økonomiske forhold for velfærdsstaten.

04.02.2014 | Martin Hagelskjær Damsgaard

Hvordan bruger vi vores fælles skattekroner mest muligt effektivt i fremtiden? Det er den grundlæggede udfordring for de studerende, der til august starter på Aarhus Universitets nye uddannelse Offentlig Politik og Økonomi.

På uddannelsens bachelordel, der modtager ansøgninger 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1), lærer de studerende gennem en kombination af politologi og økonomi bl.a. at håndtere planlægningen af fremtidens store offentlige projekter.

De fremtidige jobmuligheder ligger især i økonomiske ministerier, store offentlige institutioner, de største danske kommuner samt internationalt orienterede konsulentvirksomheder, der beskæftiger sig med offentlige projekter af en anseelig størrelse.

Studieleder lektor Lars Skipper lægger ikke skjul på, at der både er tale om en udfordrende og spændende uddannelse, hvor man bliver uddannet til at håndtere et stort ansvar i en velfærdsstat, der i dag samlet set lægger beslag på omkring 1000 milliarder kroner i offentlig forbrug og offentlige overførsler.

- Velfærdsstatens økonomiske råderum bliver mindre i fremtiden. Det kommer til at skabe et konstant reformpres på den offentlige sektor, som de uddannede kandidater med baggrund i deres politiske og økonomiske viden skal være med til at forløse. Det bliver efter min mening et af de mest interessante arbejdsområder i fremtidens offentlige Danmark, siger lektor Lars Skipper.

Økonomi møder Statskundskab

Offentlig Politik og Økonomi er funderet i to af Aarhus Universitets stærkeste uddannelser, Statskundskab og Økonomi. Fra begge uddannelser lyder der anerkendende ord.:

 - De studerende får en stærk platform til både at kunne følge med på beregningerne samtidig med, at de har stor indsigt i det politiske og offentlige Danmark. Begge dele er en forudsætning for at kunne planlægge velfærdsstatens offentlige projekter i fremtidens økonomiske og politiske klima, siger lektor Gitte Sommer Harrits, der er studieleder for statskundskabsuddannelsen.

- Tanken om uddannelsen har modnet gennem flere år i takt med, at den samfundsmæssige udvikling har sat nye rammer for velfærdsstaten og skabt en efterspørgsel på økonomiske fag fra nogle statskundskabere og vice versa fra nogle af de økonomistuderende. Tiden er rigtig til denne uddannelse, og de studerende kommer til at udfylde en vigtig funktion i samfundet, siger professor i økonomi, Nina Smith.

Fakta om uddannelsen Offentlig Politik og Økonomi på Aarhus Universitet:

- De første studerende optages på bacheloruddannelsen med studiestart ultimo august 2014.

- De første studerende til kandidatdelen forventes optaget til studiestart ultimo 2017.

- Optaget til uddannelsen er 15. marts og 1. juli og følger dermed den almindelige Koordinerede Tilmelding (KOT) til videregående uddannelser i Danmark.

- Uddannelsen er et fælles initiativ mellem forskere og undervisere fra Institut for Økonomi og Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

- De studerende bliver på bachelordelen undervist i fag fra både statskundskabsuddannelsen og økonomiuddannelsen.

- Lektor Lars skipper er studieleder. Lektor Gitte Sommer Harrits fra statskundskab er studienævnsformand for uddannelsens bachelordel. Professor Charlotte Christiansen fra økonomi er studienævnsformand for kandidatdelen.

- Uddannelsen er blandt andet inspireret af amerikanske public policy uddannelser på fx Gerald R. Ford School på University of Michigan og Kennedy School of Government på Harvard University.

- Læs også om uddannelsen her

 

Kontakt:

Lars Skipper, Lektor og studieleder
Mobil: 28 91 21 36
Kontor: 87 16 49 91
E-mail: Larss@asb.dk

Gitte Sommer Harrits, lektor og studienævnsformand
Kontor: 87 16 55 79
E-mail: gitte@ps.au.dk

Nina Smith, professor i økonomi
Mobil: 61701288
Kontor: 87 16 55 65
E-mail: nsmith@econ.au.dk

Charlotte Christiansen, professor og studieleder
Kontor: 87 16 55 76
E-mail: CChristiansen@creates.au.dk

Education news