Torben M. Andersen formand for pensionskommission

Regeringens kommende pensionskommission får professor Torben M. Andersen fra Institut for Økonomi som formand

21.05.2014 | Martin Hagelskjær Damsgaard

Regeringen har besluttet at nedsætte en pensionskommission, som over de kommende to år skal se nærmere på det danske pensionssystem med folkepension og arbejdsmarkedspensioner. Professor Torben M. Andersen fra Institut for Økonomi er udnævnt til formand for den nye kommission.

Det danske pensionssystem er overordnet set velfungerende, men reglerne for offentlig pension og pensionsopsparing er komplicerede og kan i nogle tilfælde føre til, at opsparing til seniortilværelsen beskattes relativt hårdt - særligt når det drejer sig om pensionsudbetalinger for lav- og mellemindkomstgrupperne. Pensionskommissionens eksperter skal med Torben M. Andersen for bordenden gå systemet efter i sømmene og pege på nye løsninger, så det bl.a. bliver mere attraktivt for alle danskere at spare op til alderdommen.

Torben M. Andersen fremhæver opgaven som ”utroligt spændende”. Både på grund af de mange aspekter, det forestående arbejde rummer, og på grund af den store samfundsmæssige betydning det har for Danmark med et velfungerende pensionssystem for alle grupper i samfundet.


Pensionskommissionen får til opgave at:

  • Redegøre for og analysere indkomstfordelingen, dækningsgrader og indkomstkom-ponenter på tværs af aldersgrupper, køn og udbetalingsforløb.
  • Analysere virkninger på incitamenter til at arbejde før og efter pensionstidspunktet samt incitamenter til privat opsparing og fordelingen på opsparingsformer. Herunder indgår kvantificeringer af incitamenters virkninger på arbejdsudbud, privat opsparing, vækstmål og offentlige finanser.
  • Analysere og vurdere om pensionssystemet er robust, og om der er uhensigtsmæssig-heder bl.a. i afvejningen mellem hensynet til at begrænse indkomstforskelle og sikregode incitamenter til privat opsparing og til at arbejde. Herunder skal det belyses, om samspillet mellem indretningen af offentlige ydelser, ATP og de private pensionsordninger kan medføre ændringer i arbejdsmarkedspensionsordningerne eller den øvrige private opsparingsadfærd i de kommende årtier samt konsekvenserne heraf.
  • Udarbejde anbefalinger til konkrete regelændringer, i det omfang der identificeres uhensigtsmæssigheder. Herunder indgår en konsekvensvurdering af virkninger af sådanne anbefalinger på indkomstfordelingen, incitamenter, vækstmålsætningen og de offentlige finanser.

 

Torben M. Andersen har været professor på Aarhus Universitet siden 1989 og må betegnes som en af Danmarks mest erfarne økonomer. Han kan fremvise en imponerende række af forskningspublikationer og trækker samtidig på sin massive erfaring fra formandskaber for eller deltagelse i danske og internationale kommissioner og ekspertgrupper.

Se Torben M. Andersens CV

Se CV'er for Institut for Økonomis to andre medlemmer af pensionskommissionen

Professor Nabanita Datta Gupta
Professor Carsten Tanggaard

Derudover består kommissionen også af Jørgen Elmeskov, Rigsstatistiker ved Danmarks Statistik, og Lisbeth Pedersen fra SFI,              

Knowledge exchange