Stor bevilling til ny forskning i børn og unges trivsel

To BSS forskere og TrygFondens Børneforskningscenter modtager 20 mio. kr. til evaluering af indsatser over for børn og unge.

25.02.2014 | Birgitte Højklint Nielsen

Forskere ved TrygFondens Børneforskningscenter har startet året med store nye bevillinger til evidensforskning.

Anna Piil Damm, lektor i økonomi, modtog 5,4 mio. kr. til at evaluere fordele og ulemper ved udvikling af en folkeskole med en bred sammensætning af elever på tværs af sociale lag og etnisk baggrund og bland andet måle på effekterne på tosprogede børns faglige niveau, generelle trivsel og sociale relationer.

Marianne Simonsen, professor i økonomi, modtog 6,8 mio. kr. til at måle og sammenligne effekten af tre indsatser for vordende forældre i region Midt, Odense og Århus. Formålet med projektet er at skabe en mere robust viden om disse populære programmers evne til at styrke forældrekapaciteter og derigennem børnenes trivsel.

TrygFonden udbød sidste år en pulje på 40 millioner kroner til projekter, der skal bidrage til udviklingen af forskningsbaseret evidens, så børn og unge i højere grad kan blive mødt med de bedste og mest effektive indsatser i forhold til at forbedre deres trivsel. Puljen er i forlængelse af de 60 millioner kroner Aarhus Universitet fik fra TrygFonden til etableringen af TrygFondens Børneforskningscenter på BSS i 2013.

TrygFondens Børneforskningscenter modtog yderligere 8 mio. kr. til at lancere et nyt Executive Education program, som skal gøre embedsmænd og praktikere bedre i stand til at arbejde med solide effektevalueringer. Det nye Executive Education program vil blive ledet af centrets souschef, Kamilla Gumede.

 

Research news