Forskere fra Creates modtager 6,4 mio. til ny forskning

Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd har bevilliget 6,4 mio. kroner til to nye forskningsprojekter ledet af henholdsvist lektor Thomas Quistgaard Pedersen og lektor Martin Møller Andreasen. Begge forskere er fra Creates ved Institut for Økonomi.

19.06.2014 | Martin Hagelskjær Damsgaard

Hvad bestemmer prisdannelsen på det internationale boligmarked i lyset af de senere års kraftige prisudsving? Kan huspriser forudsiges ved brug af information fra de finansielle markeder og makroøkonomien? Hvad bestemmer renter på lån med lange løbetider, og hvordan påvirker disse renter makroøkonomien?

Dette er et udsnit af de mange spørgsmål, lektor Thomas Quistgaard Pedersen og lektor Martin Møller Andreasen kommer til at stille i de to nye forskningsprojekter, de har modtaget bevillinger til fra Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv (FSE) i juni måned.


De to nye projekter: 

Projekttitel: Explaining the macro-economic foundation behind long-term nominal interest rates and their effects on the real economy
Bevillingsmodtager: Martin Møller Andreasen
Institution: Creates, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.589.961

Projektbeskrivelse:
Formålet med dette forskningsprojekt er at inkludere langsigtet låntagning i nyere makroøkonomiske modeller og dermed forbedre vores forståelse af, hvad der bestemmer renter på lån med lange løbetider og, hvordan disse renter påvirker makroøkonomien. Nyere makroøkonomiske modeller til forståelse af den økonomiske aktivitet antager typisk, at alle husholdninger og virksomheder udelukkende optager lån med korte løbetider, dvs. mellem 3 til 12 måneder. Der tages således ikke højde for eksistensen af lange renter, dvs. renter på lån med løbetider på 10 og 30 år. Derfor kan modellerne ikke bruges til at analysere, hvordan de økonomiske konjunkturer påvirkes af, at boligfinansieringen i Denmark gradvist har bevæget sig væk fra 30-årige fastforrentede lån til kortsigtede lån med variable rente. Ligeledes kan modellerne ikke bruges til at forstå de seneste pengepolitiske tiltag i UK og USA, hvor centralbankerne i et forsøg på at stimulere økonomien har foretaget systematiske opkøb af statsobligationer for at sænke de lange renter, givet at de korte renter er tæt på nul og derfor ikke kan sænkes ydereligere. Håbet er, at modeller fra dette forskningsprojekt vil tilvejebringe en ny og bedre forståelse af langsigtet låntagning til gavn for bl.a. beslutningstagere, f.eks. ved regulering af de finansielle institutioner på det danske boligmarked.


Projekttitel: The International Housing Market: What Drives Prices and their Comovement?

Bevillingsmodtager: Thomas Quistgaard Pedersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.856.032

Projektbeskrivelse:
Det internationale boligmarked har gennem de seneste 15-20 år været præget af store prisudsving. For mange landes vedkommende, heriblandt Danmark, steg de reale priser kraftigt op til år 2006 med efterfølgende store prisfald. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er så kraftige prisudsving på boligmarkedet uønskede, da store fald i boligpriserne typisk fører til store fald i forbrugsniveauet og dermed en stor risiko for recession og destabilisering af økonomien, hvilket mange lande også har oplevet de seneste år. Det er derfor vigtigt at forstå, hvad der bestemmer prisdannelsen på boligmarkedet, således at fremtidige økonomiske kriser med udgangspunkt i boligmarkedet kan undgås. Forskningsprojektet tager sigte på at analysere prisdannelsen på det internationale boligmarked i lyset af de senere års kraftige prisudsving. Projektet vil blandt andet undersøge, hvorvidt de kraftige prisstigninger op til år 2006 skyldes bobler på boligmarkedet, eller om de for eksempel kan forklares ud fra mere lempelige finansieringsmuligheder. Ligeledes vil projektet fokusere på boligmarkedets rolle i den samlede økonomi blandt andet med henblik på at analysere, hvorvidt huspriser kan forudsiges ved brug af information fra de finansielle markeder og makroøkonomien. Projektet vil have en udpræget international dimension, hvor forskelle og ligheder på tværs af lande vil blive analyseret, ligesom der vil være fokus på international integration og ’afsmitning’ mellem lande.


I alt syv forskere fra School of Business and Social Sciences, som Institut for Økonomi er en del af, har modtaget nye forskningsbevillinger fra FSE i juni måned


Læs projektbeskrivelserne på dansk for alle bevillingsmodtagerne

 

 

Eliteforskning